Bekijk de achtergrondfoto

Over de NVN

De NVN is een actieve vereniging, van en voor mensen met chronisch nierfalen, hun naasten en nierdoneren. Met circa 7.400 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een chronische nierziekte. In 2013 heeft de NVN 6 speerpunten geformuleerd voor de komende jaren:

  1. Informatievoorziening
  2. Eigen regie
  3. Ervaringskennis delen
  4. Verbetering maatschappelijke positie nierpatiënt
  5. Orgaandonatie & transplantatie
  6. Kwaliteit behandeling & onderzoek

Activiteiten

Binnen deze terreinen organiseren wij uiteenlopende activiteiten voor onze leden, maken voorlichtingsmateriaal en hebben verschillende diensten ter ondersteuning.

Zo kunt u als nierpatiënt of direct betrokkene andere leden in vergelijkbare situaties ontmoeten op themadagen; kunt u met uw individuele vragen terecht bij de Luistertelefoon of Mail een lotgenoot waar ervaringsdeskundigen u te woord staan; of kunt u met vragen over werk, uitkeringen en scholing terecht bij ons Steun- en adviespunt (STAP) waar sociaal raadslieden u van professioneel advies dienen.

Verder kunt u uw eigen ervaringen inbrengen via regelmatig online onderzoek dat de NVN via NPonline uitvoert. U kunt ook als niet NVN-lid deelnemen aan NPonline.

De NVN is ook actief op World Kidney Day (elk jaar tweede donderdag in maart) en bij de Donorweek (oktober van ieder jaar).

Belangenbehartiging

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle mensen met chronisch nierfalen, van beginnend nierfalen tot mensen die zijn aangewezen op nierfunctievervangende therapie (dialyse of transplantatie). De NVN vertegenwoordigt ook ruim 400 levende donoren die via familie-, verwante- of anonieme donatie een nier hebben afgestaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met beroepsverenigingen van zorgverleners, zorgverzekeraars, landelijke instituten en koepelorganisaties.

Ook laten wij onderzoek verrichten, doen ledenraadplegingen of organiseren een meldactie om onze standpunten op diverse terreinen te kunnen onderbouwen. In 2013 betrof dit bijvoorbeeld een onderzoek naar belemmeringen voor keuze van dialysebehandeling, vragen rond vakantie na transplantatie (via NPonline) en de meldmaand ‘Dialysetaxi’.

Samenwerking

Waar mogelijk en nodig werken wij samen met andere patiëntenorganisaties, bilateraal of binnen het verband van de ‘Ieder(in)’ (opvolger van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad)  en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) waar de NVN lid van is.

Ook is er een samenwerkingsverband met de meeste lokale nierpatiëntenverenigingen die regionaal dan wel rondom één dialysecentrum zijn georganiseerd.

Daarnaast vindt nauwe samenwerking plaats met de Nierstichting, de fondsenwervende organisatie die zich vooral richt op het algemene publiek, preventie van nierziekte en innovatie van behandeling en tevens de grootste subsidiegever van de NVN. En met Nefrovisie (opvolger van het Hans Mak Instituut), het kwaliteitsinstituut voor de nefrologische zorg waarbij de NVN in het bestuur vertegenwoordigd is.


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij onze sociaal raadsvrouw terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
  • Bezoek onze themadagen
  • Ontmoet lotgenoten
  • Persoonlijk advies van onze sociaal raadsvrouw
  • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
Sociaal raadsvrouw: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
Sociaal raadsvrouw: stap@nvn.nl
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving