Algemene ledenvergadering

Afscheid van Hans Bart

De laatste jaren bent u gewend van ons dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) ’s morgens een officieel, beleidsdeel heeft en ’s middags een inhoudelijk deel. Dat waren we ook voor onze vergadering van 18 mei van plan maar soms komt er iets tussen.

Onze directeur Hans Bart heeft aangegeven te willen stoppen als directeur en zich meer te gaan richten op één inhoudelijk thema, in dit geval de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs). Hij heeft hier de afgelopen jaren binnen de NVN al de nodige activiteiten in ontplooid. Nu blijft hij dat één dag in de week voor de NVN doen en gaat hij op dit onderwerp ook aan de slag bij het bureau van onze koepelorganisatie, de Patiëntenfederatie Nederland. We wensen hem daarbij veel succes en plezier toe.

Het vertrek van Hans als directeur willen we echter niet zomaar voorbij laten gaan. Het middagprogramma staat dus in het teken van zijn afscheid, maar over de precieze invulling houden we u en Hans nog even in spanning.

In het ochtenddeel van de ALV gaat het om verlenging van een zittingstermijn van ons huidige bestuurslid Anja van Heuvelen. En uiteraard leggen we verantwoording af over 2018, zowel inhoudelijk (wat we bereikt hebben) als financieel. Uw inbreng hierbij is van groot belang want dat vormt de basis van onze vereniging.

Verlenging zittingsperiode Anja van Heuvelen

De NVN is een stabiele vereniging met een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt ook om een bestuur dat zichzelf vernieuwd in de loop der jaren wat ook regelmatig is gebeurd. Soms vraagt het ook om juist te waken voor continuïteit. Met de binnenkomst van Marcel Persad, Peter Mensink en Dick de Jonge zijn in 2018 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Anja van Heuvelen is het langst zittende bestuurslid waarvan het maximale aantal termijnen er op zit. Het bestuur stelt de ALV voor om haar termijnen gelet op haar jarenlange ervaring en brede kennis voor een extra twee jaar te verlengen en dus dispensatie te verlenen t.o.v. de geldende statuten.

Agenda

10.00 Binnenlopen
10.30 Welkom door de voorzitter
10.35 Notulen 24 november 2018
10.50 Bestuurszaken
11.00 Presentatie en bespreking Jaarverslag 2018
  Presentatie en bespreking jaarrekening 2018
12.30 Lunch
13.15 Middagprogramma in het teken van het afscheid van Hans Bart
15.00 Einde

Aanmelden en toesturen van de stukken

U kunt u aanmelden voor de ALV met het inschrijfformulier hieronder.  

Na uw aanmelding zenden wij u zo spoedig mogelijk de stukken toe, uiterlijk een week voor de vergadering. Dit gebeurt per e-mail, maar als u graag de stukken uitgeprint wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven en sturen we ze per post naar u toe.

Vragen over het jaarverslag en de jaarrekening kunt u van tevoren indienen via zijlstra@nvn.nl of sturen aan:

NVN
Postbus 284
1400 AG Bussum.

Inschrijfformulier

Bent u wel lid, maar niet ingelogd? Log dan eerst in.

Ik ben

Ik kom naar de ALV en

Bijzonderheden

Hebt u er bezwaar tegen als u voorkomt op een foto die wij in onze media plaatsen?

Privacyverklaring

Wij slaan uw gegevens (tijdelijk) op. Na beëindiging van uw lidmaatschap of abonnement worden ze verwijderd. De gegevens van niet-leden die alleen een themadag bezoeken, worden na de evaluatie van die themadag verwijderd. Lees meer in onze privacyverklaring.

Datum 

18 mei 2019
10.00 - 15.00 uur

Locatie

De NVN wil als proef ervaring op doen met de ALV op het NVN-kantoor:

Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE BUSSUM

We kunnen hiermee aanzienlijk kosten besparen. Het NVN-kantoor is goed met de auto bereikbaar.

Voor het reizen met het openbaar vervoer is station Naarden-Bussum het dichtstbijzijnde. Als u aangeeft met de trein te komen, dan kunnen wij u daar ophalen.