Algemene vergadering


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Het verenigingsbestuur van de NVN nodigt alle leden uit voor het digitaal bijwonen van de Algemene Vergadering (AV) op zaterdag 26 november 2022 van 10.00-11.30 uur.

We hebben gemerkt dat elkaar digitaal ontmoeten kansen biedt: mensen kunnen zonder reistijd aansluiten, wat voor hen die minder energie hebben deelname toch mogelijk maakt. Natuurlijk missen we de directe dialoog, maar we gaan ons best doen deze ook digitaal zo goed mogelijk te laten verlopen.

In 2023 willen we je graag, als het kan weer live, ontmoeten.  

Digitaal vragenuur

Op de agenda van deze AV staat een aantal belangrijke besluiten. Omdat we iedereen de kans willen geven vooraf vragen te stellen, is er op maandag 21 november 2022 van 17.00-18.00 uur een digitaal vragenuur. We hebben in dat uur wat meer tijd om op vragen in te gaan en zullen deze waar gewenst herhalen in de AV.

Ga naar het digitale vragenuur  

Agenda

We vragen je vriendelijk de werkwijze in deze aankondiging goed te lezen, omdat bij een aantal onderdelen acties vooraf worden gevraagd.

De agenda ziet er als volgt uit (toelichting per punt vind je onder de agenda):

Agendapunt

Gevraagd van de leden / status

1.Opening en vaststellen agenda      

 

2. Mededelingen (bestuur en uit het vooroverleg)   

 

3. Verslag AV d.d. 23 april 2022                                           

vaststellen

4. Samen op Koers

besluiten

5. Inzet continuïteitsreserve

besluiten

6. Vaststellen van de contributie 2023

vaststellen

7. Begroting 2023 en activiteitenplan 2023

besluiten

Korte pauze

 

8. Rondvraag (vooraf uitgevraagd)

 

9. Sluiting 11.30 uur       

 

Toelichting op de onderdelen van de agenda

Per e-mail sturen wij je de stukken voor deze AV 2 weken van tevoren op. Ter vergadering zullen wij je vragen zoveel mogelijk beantwoorden en je per onderdeel vragen je goedkeuring te laten blijken. Als dat nodig is, kan er gestemd worden.

Mededelingen, notulen en rondvraag

Tot 72 uur voor de AV, dat wil zeggen tot 23 november 2022, 10.00 uur kun je je mededelingen en vragen aan ons kenbaar maken over de stukken, en je vragen voor de rondvraag aan ons sturen via zijlstra@nvn.nl of sturen naar NVN, Postbus 284, 1400 AG Bussum. Je kunt deze ook stellen in het digitale inloopspreekuur op maandag 21 november 2022 van 17.00 – 18.00 uur.

Samen op koers, contributieverhoging 2023, activiteitenplan 2023 en begroting 2023

In de stukken bij de AV en in een presentatie zullen we je meenemen in het activiteitenplan en de begroting voor 2023 met inbegrip van een aanwending van een deel van de continuïteitsreserve en de herijking van het beleid in samenwerking met de Nierstichting.
We vragen om je goedkeuring per acclamatie, mits geen der leden stemming verlangt.

Zoals afgesproken organiseren wij een digitaal inloopspreekuur in de week voorafgaand aan de AV en wel op maandag 21 november 2022 van 17.00–18.00 uur.

Aanmelden

Via de knop onderaan deze pagina, kun je je aanmelden voor de AV.

Een week voor de aanvang van de AV ontvang je de definitieve bevestiging per mail met daarin de inloglink.

We zien je graag op het scherm op 26 november 202

 

Aanmelden AV

 

Datum & tijd

  • Zaterdag 26 november 2022 
  • 10.00-11.30 uur
  • Digitale inloop: 9.45 uur - 10.00 uur