Bijeenkomst over de Wmo

De sociaal raadsvrouwen van het Steun- en adviespunt van de NVN (STAP) vertellen alles wat u weten wilt over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NVN en Nierpatiëntenvereniging OLVG.

Aan het programma wordt nog gewerkt. U vindt het t.z.t. op deze pagina.

Datum

2 februari 2019

Locatie

Amsterdam