Medicatie bij nierziekte

In de verschillende fasen van nierziekte (chronische nierschade, predialyse en transplantatie) slikt u als nierpatiënt veel verschillende medicijnen. Hoewel uw arts de werking ervan met u bespreekt, blijken er toch veel vragen over medicatie te leven bij nierpatiënten. Op deze themadag krijgt u op veel van deze vragen antwoord.

Nierpatiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden uit de regio Noord-Brabant zijn van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen.

Programma

10.00 – 10.30 Ontvangst/registratie en koffie/thee met iets lekkers
10.30 – 10.35 Opening/welkom door de voorzitters van de regionale nierpatiëntenverenigingen (RNV’s)
10.35 – 11.05 Waarom welk medicijn op welk moment 
  Door dr. Ronald van Etten, internist-nefroloog in het Amphia Ziekenhuis
  Onderwerpen die aan de orde komen:
 • Bijwerkingen
 • Noodzaak van medicatie
 • Gevolgen op de lange termijn van bepaalde medicijnen
 • Samen beslissen/eigen regie
 • Comorbiditeit en medicatie (nierziekte in combinatie met diabetes, hart & vaatziekten, etc.)
11.05 – 11.35 Medicatie op maat
  Door Marieke Kerskes, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog bij het Catharina Ziekenhuis
  Onderwerpen die aan de orde komen:
 • Merk- en generieke medicatie
 • Tips en adviezen rondom verantwoord medicijngebruik
 • Medicatie op maat
11.35 – 12.05 Voeding als medicijn?
  Door Marieke Schakenraad en Daisy Kuypers, diëtisten dialyse/interne geneeskunde bij het ETZ te Tilburg 
  In hoeverre kan voeding als medicijn dienen, medicatie verminderen of vervangen?
12.05 – 13.15 Lunch & ontmoeting
13.15 – 14.15 Gesprekstafels
  In kleine groepen ervaringen delen en vragen formuleren (max. 5 vragen per groep) om later voor te leggen aan het forum.
  Indeling tafels per fase: 
 1. Matige/ernstige nierschade (ongeveer egfr 60-20)
 2. Predialyse (ongeveer egfr 20-10)
 3. Dialyse 
 4. Getransplanteerd
14.15 – 15.15 Forum
  Professionals (nefroloog, ziekenhuisapotheker, diëtiste) beantwoorden de vragen van de gesprekstafels
15.15 – 15.45 Napraten met een drankje

Themadag in de regio

De themadag ‘Medicatie bij nierziekte’ wordt georganiseerd door de NVN in samenwerking met de regionale nierpatiëntenverenigingen: Digna Nierpatientenvereniging voor West-Brabant, NefroN, Nierpatientenvereniging Tilburg en Nierpatiënten Vereniging Máxima.

Gratis voor leden

NVN-leden of leden van een regionale nierpatiëntenvereniging hebben gratis toegang tot de themadagen.

Niet-leden kunnen aan deze themadag ‘Medicatie bij nierziekte’ deelnemen en betalen € 27,50 en hun partners € 13,75. Voor dit bedrag wordt u lid van de NVN, hebt u de rest van het jaar gratis toegang tot alle themadagen van de NVN en profiteert u ook van andere faciliteiten van de NVN.

U kunt ook lid worden van een regionale nierpatiëntenvereniging. Dat kan voordeliger zijn. Informeer hiernaar bij de RNV van uw keuze.

Wilt u geen lid worden van de NVN of een regionale nierpatiëntenvereniging, dan betaalt u voor deelname € 35,00.

Aan- en afmelden

U kunt zich hieronder aanmelden. Dat kan tot 19 oktober 2019. Vlak voor de themadag ontvangt u een bevestiging met de routebeschrijving.

Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons secretariaat: 035 – 691 21 28 of secretariaat@nvn.nl? Op de dag zelf kunt u contact opnemen met Ans de Jong: 06 – 408 088 46.

Inschrijfformulier

Bent u wel lid, maar niet ingelogd? Log dan eerst in.

Ik ben

Bent u lid?

Maak hier uw keuze voor een gesprekstafel

Aub aanvinken wat van toepassing is

Hebt u er bezwaar tegen als u voorkomt op een foto die wij in onze media plaatsen?

Privacyverklaring

Wij slaan uw gegevens (tijdelijk) op. Na beëindiging van uw lidmaatschap of abonnement worden ze verwijderd. De gegevens van niet-leden die alleen een themadag bezoeken, worden na de evaluatie van die themadag verwijderd. Lees meer in onze privacyverklaring.

Datum

26 oktober 2019

Locatie

Boerke Mutsaers
Vijverlaan 2
Tilburg