Nierziekte, ook een hoofdzaak?

Een nierziekte heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychische aspecten. Hoe blijft u mentaal overeind en hoe haalt u ondanks uw ziekte het maximale uit uw leven? Hoor er alles over in een (online) serie van 4 presentaties en een webinar over de mentale en psychosociale aspecten van het hebben van een nierziekte.

Een nierziekte grijpt diep in op het dagelijks leven van de patient en zijn of haar partner. Fysieke klachten, vermoeidheid, aanpassingen in voeding en leefstijl, de belasting van medicatie, onderzoeken en behandeling… het heeft allemaal consequenties voor uzelf, voor uw leven en werk, maar ook voor uw omgeving. En met elke fase wordt alles weer anders en komt u weer in een nieuwe rollercoaster terecht.

Hoe gaat u om met de nierziekte in uw hoofd? En met alles wat op u af komt? Hoe blijft u overeind en hoe lukt het u, ondanks alles, er toch steeds het beste van te maken?

Maximale kwaliteit van leven

Diavaria, vereniging nierpatiënten Hollands Midden, en de NVN organiseren een serie online sessies over de - veelal onderbelichte - mentale en psychosociale aspecten van nierziekten.

De serie bestaat uit 4 presentaties en een webinar. We reiken praktische handvatten aan en bieden perspectief op een maximale kwaliteit van leven. Want uiteindelijk is dat wat we graag willen.

De presentaties kunt u vóór het webinar thuis rustig bekijken. Daar heeft u ruim de tijd voor, zodat u er ook met uw partner of naasten over kunt praten.

In een afsluitend webinar geven vier deskundigen toelichting op hun presentaties en beantwoorden vragen van de deelnemers.

4 thema’s

 • Positieve gezondheid, wat kan ik ermee?

  Dr. Ellen Hoogeveen, internist-nefroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis

  ‘Positieve gezondheid’ is een nieuwe, bredere benadering van ziekte die overal in de zorg is omarmd. De 6 dimensies van positieve gezondheid geven u nieuwe aanknopingspunten om naar uw ziekte te kijken en ermee om te gaan. Het gaat dan om de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die u tegenkomt. En om zo veel mogelijk de regie over uw eigen leven te blijven voeren.

 • De invloed van perceptie op het daadwerkelijk ziekteverloop

  Dr. Yvette Meuleman, medisch psycholoog LUMC/Universiteit Leiden

  In hoeverre beïnvloedt de manier waarop u zelf tegen uw ziekte aankijkt het daadwerkelijke verloop ervan? Yvette Meuleman deed er uitgebreid onderzoek naar, ook bij nierpatiënten. Wat waren de uitkomsten, zijn er handvatten voor nierpatiënten?

 • Nierziekte in relatie tot anderen

  Sander Muntz, medisch maatschappelijk werker LUMC

  Een nierziekte treft niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn of haar partner, gezin en verdere omgeving. Relaties kunnen veranderen, rolpatronen kunnen worden doorbroken. De intieme relatie tussen partners kan veranderen. Partners/gezinsleden worden vaak mantelzorger. Hoe gaat u om met alle veranderingen en hoe houdt u de relaties met uw naasten goed?

 • Kwaliteit van leven als uitgangspunt bij de keuze voor behandeling

   Dr. Willem Jan Bos, bijzonder hoogleraar LUMC, internist-nefroloog St. Antonius Ziekenhuis

  Bij nierfalen zijn verschillende behandelingen mogelijk. Die hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Centrale vraag is: hoe behoudt u zo lang mogelijk een zo goed mogelijke kwaliteit van leven? Dat vraagt een goede kosten-batenanalyse die u het best samen met uw arts maakt. En waar u vervolgens samen over beslist. Soms kunnen of willen mensen geen dialyse of transplantatie. Dan kan een conservatieve behandeling een mogelijkheid zijn. Daarin spelen medicatie en leefstijl een sleutelrol. 

Voor wie?

Deze serie is geschikt voor alle nierpatiënten (vanaf 18 jaar), hun partner, naasten en andere geïnteresseerden. U hoeft geen lid te zijn van de NVN of Diavaria om deel te kunnen nemen. Wel moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan met de knop 'aanmelden' hieronder.

Voorbereiding webinar 24 oktober

Hebt u zich aangemeld, dan krijgt u ongeveer 2 weken vóór het webinar de links naar de 4 presentaties (elk ca. 30 minuten) toegestuurd. Die kunt u in die 2 weken bekijken wanneer het u het best uitkomt.

Vragen en opmerkingen

Tijdens het webinar op 24 oktober worden de presentaties toegelicht. Dat doen we aan de hand van vragen en opmerkingen die u vooraf kunt insturen naar jager@nvn.nl.

Ook tijdens het webinar kunt u vragen stellen aan de deskundigen, dat gaat via de chat. Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe u dat doet.

Om privacyredenen kan niet specifiek worden ingegaan op persoonlijke situaties; de deskundigen kunnen alleen in algemene zin antwoorden. Het is dus belangrijk alle filmpjes vooraf bekeken te hebben; zo haalt u het meest uit het webinar. 

Terugkijken

Mocht het u niet lukken deel te nemen op 24 oktober, dan kunt u alles later alsnog bekijken op de sites van de NVN, Diavaria en nieren.nl.

Meer informatie

Lees meer of deel uw ervaring over dit onderwerp op nieren.nl: Leren leven met nierschade.     

Aanmelden

Datum

Presentaties
De links naar de 4 presentaties krijgt u rond 10 oktober toegestuurd.

Webinar
24 oktober 2020
15.00 - 16.00 uur

Locatie

Online bijeenkomst