Samen Sterk

Hoe bevorder je therapietrouw bij (pre)dialysepatiënten en getransplanteerden? Tijdens Samen Sterk presenteren zorgverleners en onderzoekers hun projecten en onderzoeken over geneesmiddelen, voeding voor dialysepatiënten, dieettrouw bij kinderen en begeleiding-op-maat voor getransplanteerden. Met als doel: therapietrouw bevorderen.

Therapietrouw

Er is sprake van therapietrouw als de patiënt zijn behandeling uitvoert zoals afgesproken met zijn behandelaar. Therapietrouw verbetert de gezondheid van de patiënt en drukt de zorgkosten.

Ongeveer 30% van de patiënten blijkt echter een medisch advies niet of niet op de juiste manier op te volgen. Dit aantal loopt op tot 50% bij complexe medicatie of bij behandeling van een chronische ziekte met medicijnen. Deze cijfers zijn zorgelijk, want door therapieontrouw is het effect van de behandeling is niet optimaal; de gevolgen kunnen zelfs ernstig zijn.

In Nederland gaat het om een omvangrijk probleem dat zich niet alleen voordoet als medicijnen niet goed genomen worden, maar bij ook het niet opvolgen van andere therapievormen, zoals fysiotherapeutische oefeningen en dieetinstructies. Redenen genoeg voor aandacht voor dit onderwerp.

Over Samen Sterk

Samen Sterk biedt patiënten en zorgverleners een podium waar zij hun vernieuwende ideeën en initiatieven rond zelfmanagement en eigen regie presenteren en met elkaar delen.

Programma

10.00 uur 

Binnenkomst

10.30 uur

Opening door dagvoorzitter Marja Ho-dac, directeur NVN

10.40 uur Keynote speaker: prof. dr. ir. Liset van Dijk
  Programmaleider Farmaceutische zorg (NIVEL) & bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research (Universiteit Groningen)
  Liset van Dijk is als programmaleider verantwoordelijk voor vrijwel alle Nivel-onderzoeken op het gebied van farmaceutische zorg. Met haar werk draagt ze bij aan de kennis over het voorschrijven, afleveren en gebruiken van geneesmiddelen. Therapietrouw is een van de speerpunten van haar onderzoeksgroep.

Predialyse: door dieet en leefstijl de dialyse zo lang mogelijk uitstellen

11.30 uur Betsie de Rouw 
  Diëtist UMCG 
 

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo’n afkeer tegen eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Betsie de Rouw vertelt hoe zij met haar patiëntjes en hun ouders in gesprek gaat om samen een passende behandeling te kiezen om hun nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden.

12.15 uur

Lunch


Therapietrouw bij dialyse eenvoudiger maken

13.15 uur Dr. Kwok Wai Mui
  Nefroloog St. Jansdal
  Voeding is voor dialysepatiënten erg belangrijk: als zij zich aan een strak dieet houden zijn hun afvalstoffen minder hoog. Met een educatieve game over fosfaat kunnen dialysepatiënten hun kennis over voeding testen. In het Challenge-project van dr. Kwok Wai Mui is het gelukt om de resultaten van het spel direct zichtbaar te maken in het elektronisch patiëntendossier van de patiënt. Hierdoor kan de arts of de diëtist zien wat de patiënt wel of niet snapt over voeding en waar hiaten in kennis zitten. Daardoor kan de zorgverlener voorlichting-op-maat geven. Onderzoek heeft laten zien dat gebruik van de game leidt tot betere kennis én tot betere bloeduitslagen.

13.45 uur Dr. Ir. Tiny Hoekstra
  Epidemioloog Amsterdam UMC
  Tiny Hoekstra onderzoekt of therapietrouw toeneemt als patiënten hun behandeling zelf kunnen bepalen. Om een goede keuze te kunnen maken, wordt een groep patiënten met drie beschikbare fosfaatverlagers behandeld. Patiënten besluiten na afloop zelf welk medicijn het best bevalt. Hoekstra hoopt dat met deze methode de tevredenheid van patiënten over hun behandeling zal toenemen. Daarbij kan het een patiënt motiveren en de zelfstandigheid en de therapietrouw stimuleren. En dat is belangrijk bij het behalen van het uiteindelijke doel: het verbeteren van fosfaatgehaltes in het bloed.


Therapietrouw na transplantatie

14.15 uur Dr. Emma Massey
  Gezondheidspsycholoog Erasmus MC
 

Emma Massey coördineert een project om transplantatiepatiënten begeleiding-op-maat te bieden. Zodat zij hun medicijnen beter (blijven) nemen, een gezondere leefstijl kunnen vasthouden en een eventuele terugval beter kunnen opvangen. Ze maakt hierbij gebruik van de sociale omgeving van de patiënt.


15.00 uur Uitreiking Maria ter Welle Prijs
  Ieder jaar reikt de Nierstichting samen met de Willem Kolffstichting de Maria ter Welle Prijs uit aan een zorgprofessional die het leven van nierpatiënten verbetert.

15.35 uur

Afsluiting door dagvoorzitter

15.40 uur

Napraten met hapje en drankje

Accreditatie

Accreditatie voor professionals wordt aangevraagd bij:

  • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)  
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V  
  • Register Zorgprofessionals 

Gratis voor leden

NVN-leden hebben gratis toegang tot de themadagen.  Het lidmaatschap van de NVN kost € 28,- per jaar of € 14,- voor partners/naasten van NVN-leden.

Ook niet-leden kunnen aan Samen Sterk deelnemen, zij betalen € 35,-.

Aanmelden

Tot 10 januari 2020 kunt u zich aanmelden voor Samen Sterk.  

Bent u wel lid, maar niet ingelogd? Log dan eerst in.

Bent u lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland?

In welke hoedanigheid bezoekt u Samen Sterk

Bijzonderheden

Privacyverklaring

Wij slaan uw gegevens (tijdelijk) op. Na beëindiging van uw lidmaatschap of abonnement worden ze verwijderd. De gegevens van niet-leden die alleen een themadag bezoeken, worden na de evaluatie van die themadag verwijderd. Lees meer in onze privacyverklaring.

Datum & tijd

Vrijdag 17 januari 2020
9.30 tot 16.00 uur

Locatie

NBC
Blokhoeve 1
Nieuwegein 

Bekijk de routebeschrijving naar NBC met de auto (gratis parkeren) of het openbaar vervoer.