Webinar 'Overwegingen coronavaccinatie'


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Maandag 3 mei en donderdag 6 mei 2021 vinden er webinars plaats over coronavaccinatie bij nierpatiënten. Het webinar op 3 mei  is voor zorgprofessionals; dat op 6 mei voor patiënten en naasten.

Inmiddels is gestart met de coronavaccinatie van groepen mensen met kwetsbare gezondheid. En komen ook de eerste resultaten binnen, van onderzoek naar de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins. Dit levert ook weer nieuwe vragen op. Daarom vinden deze twee webinars plaats, georganiseerd door de NVN, de Nierstichting, Nieren.nl, NFN en het RECOVAC-consortium.

  • webinar voor zorgprofessionals: maandag 3 mei 2021 - 17:00 tot 18:15 uur
  • webinar voor patiënten en naasten: donderdag 6 mei - 19:30 tot 20:45 uur

Programma

Verschillende artsen, vaccinatie-experts en patiëntvertegenwoordigers informeren u over de recente stand van zaken en beantwoorden uw vragen. Het programma zal bestaan uit:

Introductie: dr. Ron Gansevoort, UMCG

Panel discussie onder voorzitterschap van:

  • dr. Luuk Hilbrands, Radboudumc Nijmegen
  • Marja Ho-dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland

Panel leden:

  • dr. ir. Dimitri Diavatopoulos, Radboudumc Nijmegen
  • dr. Marjolein van Egmond, Amsterdam UMC
  • Valerie van de Flier, ervaringsdeskundige
  • dr. Marc Hemmelder, MUMC+
  • dr. Marlies Reinders, Erasmus UMC

Afsluiting: Jan-Stephan Sanders, UMCG

Aanmelden

Deelname is gratis, maar we vragen u wel vooraf aan te melden. Na aanmelding krijgt u in de week van het webinar een bevestiging met de link voor het webinar toegestuurd per e-mail.

Aanmelden patiënt /naaste (donderdag 6 mei)

Aanmelden professionals & accreditatie

Aanmelden zorgprofessional (maandag 3 mei)

Accreditatie voor zorgprofessionals is aangevraagd.

Goodiebag

Ongeveer 1 week na het webinar ontvangt u een goodiebag, met o.a. links naar de opnames, evaluatieformulier en andere interessante links.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag die u wilt voorleggen aan een van bovenstaande experts? Mail deze naar Nieren.nl via redactie@nieren.nl. Zo veel mogelijk vragen zullen verwerkt worden in de presentatie en beantwoord worden door het panel.

Ook tijdens het webinar kunt u vragen stellen via de Q&A. Aan het begin van de bijeenkomst krijgt u uitleg hoe dat moet.

Om privacyredenen gaan deskundigen niet in op specifieke persoonlijke situaties; ze geven wel in algemene zin antwoord. Meerdere vragen met dezelfde strekking zullen zij mogelijk bundelen.

Terugkijken

Mocht het u niet lukken deel te nemen op 3 of 6 mei, dan kunt u alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl.

Webinar 'Overwegingen coronavaccinatie'

Aanmelden zorgprofessionals

Aanmelden patiënten /naasten