Wetenschaps3daagse

Nieren maken in het lab, VR-brillen om pijn en angst tijdens dialyse te verminderen, meekijken met de patholoog. Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens de Wetenschaps3daagse.

In ruim 20 presentaties wordt u op de hoogte gebracht van het actuele onderzoek naar nierziekten en behandelingen. Het hele programma is online, u kunt dus vanuit huis meekijken met de presentaties en filmpjes.

Grasduint u rustig door het aanbod en geef per dag aan waaraan u wilt deelnemen. Ook kunt u alvast doorgeven wat u zou willen weten over de onderwerpen in het programma.

In principe is het aantal deelnemers per onderdeel niet begrensd. Alleen bij de bijeenkomsten via Teams is er een maximaal aantal deelnemers (100). Als dat het geval is, staat het aangegeven in het programma.

Programma

Donderdag 8 oktober


12.45

 • Opening

  Door Marja Ho-dac (directeur NVN), Tom Oostrom (directeur Nierstichting), en Ewout Hoorn (voorzitter sectie wetenschap van de NFN)


13.00

Kies één presentatie

 • Achter de schermen bij: de Nierstichting en NVN

  U wordt door medewerkers en vrijwilligers van de Nierstichting en de NVN meegenomen achter de schermen bij onze organisaties.

  Waar werken we? Hoeveel geld wordt er toegewezen aan onderzoek? En hoe wordt eigenlijk bepaald welk onderzoek gefinancierd wordt en welk onderzoek niet?

 • Hoe is het nu met: ontwikkelen van interventies om de progressie van cystenieren (ADPKD) te stoppen.

  Door dr. Esther Meijer en prof. dr. Dorien Peters

  Cystenieren (ADPKD) is een erfelijke, veelvoorkomende, oorzaak van nierfalen. ADPKD wordt vooral gekenmerkt door de vorming van vele met vocht gevulde blazen in de nieren (cysten).

  Recent is een medicijn op de markt gekomen dat de progressie van cystevorming kan vertragen, de Vasopressine V2-receptor antagonist Jinarc (Tolvaptan).

  Echter, niet alle patiënten komen voor dit medicijn in aanmerking en naast de cystegroei-remmende eigenschappen zijn er ook nadelige bijwerkingen, zoals dorst en de productie van veel urine.

  Zeker bij langdurige behandelingen, die ADPKD-patiënten nodig zullen hebben, moeten deze bijwerkingen tot het absolute minimum beperkt worden. Het is daarom van groot belang dat nieuwe medicijnen voor cystenieren worden ontwikkeld.

  Tijdens deze live-meeting geeft Esther Meijer u een overzicht van de klinische interventies die nu lopen met betrekking tot Jinarc en hoe het ervoor staat met de reductie van de bijwerkingen.

  Dorien Peters vertelt u meer over de ontwikkelingen van nieuwe therapieën.

  Maximaal 100 deelnemers

   

   

   

   


14.15

 • COVID-19 en nieronderzoek

  14.15u Deel 1: COVID-19 en nierziekten

  Door prof. dr. Luuk Hilbrands

  Tijdens dit live webinar vertelt Luuk Hilbrands u alles over de ERACODA-studie. In deze studie wordt COVID-19 in relatie tot nierziekten in kaart gebracht.

  In de media kwam onlangs de volgende kop voorbij: 'Nierpatiënten met corona lopen extra risico op ernstige complicaties en overlijden sneller'. Luuk Hilbrands schetst de context rondom deze mediakoppen en geeft meer achtergrondinformatie aan de hand van de ERACODA-studie. Praat u mee?

  15.00u Deel 2: Onderzoek en pandemie: een (on)mogelijke combinatie?

  Door dr. Martin de Borst

  In dit onderdeel van het live webinar wordt uitgelegd wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor het (nier)onderzoek. Wat is er stilgelegd in deze maanden, wat is er inmiddels weer opgestart en welke aanpassingen zijn er gedaan zijn om dit mogelijk te maken?


15.45

 • Miniserie organoïden, aflevering 1

  We nemen u mee in de wereld van organoïden, ook wel mini-organen of mini-nieren genoemd. U krijgt een kijkje in het laboratorium om u een indruk te geven van wat er komt kijken bij het onderzoek naar organoïden.

  In deze serie krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen: wat zijn organoïden eigenlijk? Hoe zien ze eruit en wat kunnen ze? En wat hebben (nier)patiënten er in de toekomst aan?


16.15​

 • Natafelen

  We sluiten de dag af door in kleine groepen na te praten rondom een thema, vraag of stelling naar aanleiding van de presentaties van de dag. Iedere ‘tafel’ wordt voorgezeten door een onderzoeker, arts of medewerker van de NVN of Nierstichting.Vrijdag 9 oktober


12.45

 • Opening

  Door nieren.nl


13.00

Kies één presentatie

 • Achter de schermen bij: syncVR & pathologie

  Achter de schermen bij: syncVR
  Patiëntgerichte voorlichting: een Virtuele Realiteit?

  In de afgelopen jaren is Virtual Reality (VR) – bekend van de zogenaamde VR-brillen – steeds vaker ingezet in het domein van nierfalen. Tot nu toe is VR voornamelijk ingezet om pijn/stress/angst te verminderen bij de dialyse.

  Voorlichting is echter een veelbelovende nieuwe toepassing van de bril: kan de VR-bril een realistisch, gestandaardiseerd en ongestuurde voorlichting geven voor patiënten die moeten kiezen voor hun meest geschikte vorm van dialyse?

  13.40 Achter de schermen bij: de pathologie

  Door Jesper Kers en Tri Nguyen

  Pathologie is een belangrijke discipline voor mensen met een nieraandoening. Pathologen zijn namelijk van cruciaal belang bij het stellen van de diagnose en het bepalen van een behandeling. Maar wie zijn die pathologen nu eigenlijk en wat doen zij precies voor werk? En wat hebben zij met u als nierpatiënt te maken?

 • Hoe is het nu met: het vizier op de nier met nanotherapie

  Door dr. Raphaël Duivenvoorden

  In 2016 vertelde Raphaël Duivenvoorden op de Wetenschapsdag al over zijn onderzoek. Tijd om te kijken hoe het er 4 jaar later voor staat.

  Door de razendsnelle ontwikkelingen in nanotechnologie ontstaan er innovatieve mogelijkheden om medicatie gericht in een orgaan of zelfs in een specifiek celtype af te geven.

  De ontwikkeling van nanotherapie voor de nier staat in kinderschoenen, alhoewel er het afgelopen jaar belangrijke doorbraken zijn geweest in nanotherapie voor nierziekten. En ook voor transplantatie gloort er nanotherapie aan de horizon.

  Maximaal 100 deelnemers


14.00

Kies één presentatie

 • E-Health: psychosociale en leefstijltraining voor nierpatiënten en donoren

  Door dr. Lieke Wirken, Katja Cardol, MSc en Judith Tommel, MSc

  In deze presentatie wordt u meegenomen in de wereld van e-health.

  E-health gaat over digitale toepassingen in de zorg. Er bestaan allerlei manieren die mensen ondersteunen in het verbeteren van hun gezondheid. Ook helpt het om de gezondheidszorg efficiënt te kunnen aanbieden. Patiënten kunnen bijvoorbeeld via de computer zelf diagnoses stellen, oefeningen doen en informatie uitwisselen.

 • Op zoek naar de beste manier om vaattoegang te creëren bij oudere dialysepatiënten

  Door drs. Boudewijn Heggen

  Het aantal oudere nierpatiënten dat hemodialyse gaat doen groeit. De vaattoegang voor deze groep dialysepatiënten zorgt vaak voor complicaties. Deze complicaties zijn een bepalende factor voor de kwaliteit van leven en ook voor de zorgkosten.

  Er zijn drie verschillende manieren die worden gebruikt om vaattoegang te maken. In een grote studie wordt onderzocht welke manier voor de groep oudere dialysepatiënten het best is en zorgt voor de hoogst mogelijke kwaliteit van leven.

  Boudewijn Heggen vertelt u meer over de uitkomst en het verloop van deze studie.

  Maximaal 100 deelnemers


15.00

Kies één presentatie

 • Kunnen we nieren maken in het lab?

  Door dr. Marten Engelse

  Met het huidige donornierentekort zijn alternatieve bronnen hard nodig. Zou het mogelijk zijn om in een lab op reproduceerbare wijze nieren te maken die we ooit kunnen transplanteren?

  Max. 100 deelnemers

 • Podcast ‘Thuis prikken’

  Nierpatiënten moeten vaak bloed laten prikken. Dat kan veel (reis)tijd kosten. Steeds vaker duiken er initiatieven op waardoor patiënten thuis kunnen prikken.

  Wat is er allemaal al bedacht? En zitten patiënten daar eigenlijk wel op te wachten? Ga met ons mee op onderzoek.

  Max. 100 deelnemers


16.10

 • Miniserie organoïden, aflevering 2

  We nemen u mee in de wereld van organoïden, ook wel mini-organen of mini-nieren genoemd. We 'bezoeken' het laboratorium om u een indruk te geven van wat er komt kijken bij het onderzoek naar organoïden.

  In deze serie krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen: wat zijn organoïden eigenlijk? Hoe zien ze eruit en wat kunnen ze? En wat zullen (nier)patiënten er in de toekomst aan hebben?


16.30

 • Natafelen

  We sluiten de dag af door in kleine groepen na te praten rondom een thema, vraag of stelling naar aanleiding van de presentaties van de dag. Iedere ‘tafel’ wordt voorgezeten door een onderzoeker, arts of medewerker van de NVN of Nierstichting.Zaterdag 10 oktober


12.45

 • Opening


13.00

Kies één presentatie

 • Achter de schermen bij: de NierCheck

  Door dr. Lyanne Kieneker

  Het NierCheck-onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek waarbij mensen met een te hoge hoeveelheid eiwit in de urine opgespoord worden. Bij deze mensen wordt onderzocht of er nog andere risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten, waarmee deze mensen nog niet bekend zijn.

  De resultaten van het NierCheck-onderzoek worden gebruikt om aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies te geven. De minister kan dan een besluit nemen of een bevolkingsonderzoek naar eiwitverlies in de urine in Nederland zal worden ingevoerd voor het voorkomen van nier-, hart- en vaatziekten.

  In deze live sessie vertelt Lyanne Kieneker meer over dit onderzoek en hoe deze informatie in toekomst gebruikt kan worden.

  Hebt u vragen of zijn er onderwerpen die u graag in de presentatie behandeld wilt zien? Geef ze dan door via de vragenlijst Niercheck.

  Meer weten? Bekijk alvast het filmpje Proefbevolkingsonderzoek naar chronische nierschade.

  Maximaal 100 deelnemers

 • Hoe is het nu met: de naald (uit The battle of the Universities) & de draagbare kunstnier

  Hoe is het nu met: de naald uit The battle of the Universities

  Door dr. Wouter Geelhoed

  Toelichting volgt nog

  Hoe is het nu met: de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Een verhaal over vallen, opstaan en weer doorgaan.

  Door Jasper Boomker

  Kunnen dialyseren met een draagbare kunstnier buiten het ziekenhuis is een lang gekoesterde wens voor veel nierpatiënten. Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn enkele veelbelovende draagbare kunstnieren ontwikkeld.

  Bijna 50 jaar later vindt het merendeel van de dialysebehandelingen nog altijd drie keer per week in het ziekenhuis of dialysecentrum plaats en lijkt op technologisch vlak de tijd stil gestaan te hebben.

  De Nierstichting startte in 2014 een maatschappelijke onderneming om deze innovatie nieuw leven in te blazen en geschikt te maken voor de nierpatiënten van nu. Een internationaal team van ingenieurs werkt sindsdien intensief aan de realisatie van deze draagbare kunstnier.

  Wat maakt deze kunstnier zo bijzonder? Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot andere innovaties in het nierveld? En waarom laat de realisatie van de draagbare kunstnier en andere goede ideeën zo lang op zich wachten?

  Jasper Boomker, programmamanager Technologische Innovatie bij de Nierstichting, is al vele jaren betrokken bij deze ambitieuze ontwikkeling en geeft zijn perspectief op het innovatieproces.


14.00

 • Mineralen en vitamines in de voeding bij nierziekte: nuttig of niet?

  Door Dr. Jeroen de Baaij en dr. Marc Vervloet

  In dit live webinar vertellen onderzoeker Jeroen de Baaij en nefroloog Marc Vervloet over hun onderzoek naar voedingsstoffen. U bent van harte uitgenodigd uw mening, vragen en verwachtingen ten aanzien van calcium, magnesium, vitamine K en vitamine D te delen met de onderzoekers. Zij zullen een wetenschappelijke kijk bieden op de ervaringen van patiënten en hierover met u in gesprek gaan.

  Hebt u vragen of zijn er onderwerpen die u graag in de presentatie behandeld wilt zien? Geef ze dan door via de vragenlijst voeding.


15.10

Kies één presentatie

 • Zoutsmaak: voor iedereen anders

  Door Wesley Visser en Laura van Vuuren

  Veel nierpatiënten wordt gevraagd, bijvoorbeeld in het kader van een wetenschappelijk onderzoek, een periode een zoutarm dieet te volgen. Sommige mensen doen dit moeiteloos, terwijl dit voor andere een moeilijke opgave blijkt.

  In deze presentatie wordt ingegaan op succes- en faalfactoren van een zoutarm dieet. Hierbij wordt onder andere de relatie gelegd met zoutsmaak: mensen ervaren de smaak van zout anders.

 • Revalideren na transplantatie: kunnen we (van elkaar) leren?

  Zowel patiënten (tips en ervaringen delen) als zorgverleners

  Door dr. Eva Corpeleijn, Jip van den Berg, Annelies van der Molen

  Een introductie in de verschillende vormen van training, de effecten op het lichaam en de principes en wetenschap erachter ter inspiratie voor bewegen/sporten na niertransplantatie.

  Maximaal 100 deelnemers


16.10

 • Miniserie organoïden, aflevering 3

  Welkom in de wereld van organoïden, ook wel mini-organen of mini-nieren genoemd. We nemen u mee naar het laboratorium om u een indruk te geven van wat er komt kijken bij het onderzoek naar organoïden.

  In deze serie krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen: wat zijn organoïden eigenlijk? Hoe zien ze eruit en wat kunnen ze? En wat zullen (nier)patiënten er in de toekomst aan hebben?


16.30

 • Wetenschapsquiz

Aanmelden

Met het aanmeldformulier kunt u doorgeven aan welke programmaonderdelen u wilt deelnemen.

Gelijk na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail. Bewaar deze goed, dit is uw persoonlijke programma.

Een week voor de Wetenschaps3daagse sturen we u een mail met alle praktische informatie over deelname, zoals een toegangslink waarmee u een webinar kunt bezoeken.

Als een programmaonderdeel vol is, zullen we dat snel mogelijk aangegeven. Mochten uw aanmelding en de sluiting van dat onderdeel elkaar kruisen, dan nemen we contact met u op.

Aanmelden Wetenschaps3daagse

Wetenschaps3daagse

Datum

8, 9 en 10 oktober 2020

Locatie

Online programma