Wetenschapsdag & Benelux Kidney Meeting

Laat u bijpraten over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nierziekten en zorg. Fundamenteel onderzoek, toepassingen van onderzoek, patiëntparticipatie bij onderzoek; het komt allemaal voorbij op de Wetenschapsdag 2019.

De Wetenschapsdag vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 in Eindhoven. 

Zoals u gewend bent, zijn de organiserende partijen de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nierstichting, NierNieuws en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Dit jaar heeft de Wetenschapsdag een Belgisch tintje: de Belgische nierwereld is van harte uitgenodigd!

Benelux Kidney Meeting

Gelijk met de Wetenschapsdag wordt de Benelux Kidney Meeting (BKM) georganiseerd. Een dag waarop Nederlandse en Belgische nefrologen en onderzoekers elkaar ontmoeten.

Onderdeel van de Benelux Kidney Meeting zijn mondelinge en posterpresentaties van jonge onderzoekers. Tijdens de lunch kunnen ook de deelnemers aan de Wetenschapsdag deze (Engelstalige) presentaties bekijken. 

Programma

9.30

Inloop, ontvangst met koffie en thee

10.00

Welkom door Marja Ho-dac, directeur NVN

10.05 Presentatie Dr. Vianda Stel, epidemioloog, Amsterdam UMC:
 

Hoe vaak komen dialyse en transplantatie voor in Nederland en België? Wat kunnen we van elkaar leren? 

10.25 Presentatie Prof. Dr. Dirk Kuypers, nefroloog, UZ Leuven: 
 

Wat is de toekomst van nierfunctievervangende behandeling? 

10.45

Gelegenheid tot het stellen van vragen

11.00

Start Benelux Kidney Meeting voor nefrologen en arts-onderzoekers

11.00 - 12.00

Workshopronde 1 Wetenschapsdag

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Workshopronde 2 Wetenschapsdag

14.15 - 15.15

Workshopronde 3 Wetenschapsdag

15.30 - 16.00 Afsluiting met een hapje en een drankje

Workshops

Workshopronde 1

 • Hoe reageert het lichaam op zout?

  Dat teveel zout eten niet goed voor je gezondheid is, is inmiddels gelukkig bekend bij het grote publiek. Maar wat doet zout eigenlijk met je lichaam? Hierover ontdekken onderzoekers steeds meer. Wist u bijvoorbeeld dat zout zich kan ophopen in de huid? En dat zout de afweercellen in het lichaam kan beïnvloeden? In deze presentatie hoort u de nieuwste inzichten over zout aan de hand van de meest recente onderzoeken.

  Spreker: Eliane Wenstedt, Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC

 • COPEDIS, een nieuwe kunstnier voor peritoneaal dialyse

  Buikspoeling (peritoneale dialyse, PD) is een manier van dialyseren waarbij er geleidelijke, continue bloedzuivering plaatsvindt. Een belangrijk voordeel van PD is dat patiënten doorgaans zelf thuis kunnen dialyseren.

  Deze presentatie gaat over de ontwikkeling van een nieuw dialyseapparaat dat een aantal nadelen van PD probeert op te lossen. In het project wordt onder andere onderzocht of met het nieuwe apparaat de mate van bloedzuivering verbetert en er minder complicaties optreden. De onderzoekers bespreken de stand van zaken van het project. Ook zullen zij het apparaat tonen. Tot slot komen de plannen voor een eerste studie bij patiënten aan bod.

  Sprekers: Karin Gerritsen (UMCU) en Frank Simonis (Nanodialysis)

 • Samen beslissen in het nierfalentraject

  Mensen met een verminderde nierfunctie hebben gesprekken met hun arts over de behandeling als hun nieren (bijna) niet meer werken. Welke behandeling bij iemand past, hangt af van wat degene wil en van de medische situatie. Samen beslissen tussen patiënt en zorgverlener(s) is ontzettend belangrijk bij het maken van een goede behandelkeuze, maar is niet altijd makkelijk om te doen.

  De DOMESTICO-studie heeft onderzoek hiernaar gedaan. In deze presentatie hoort u hoe vaak het lukt om samen te beslissen en welke hulpmiddelen er zijn om het voor patiënt en arts makkelijker te maken.

  Spreker: Anita van Eck van der Sluijs, UMCU

 • Hoe een blik door een microscoop leidde tot het ontwikkelen van een medicijn - RNA- en BK-virus

  Na een niertransplantatie ondervinden veel patiënten hinder van virusinfecties. Dit is een gevolg van de medicijnen die het afweersysteem onderdrukken zodat afstoting kan worden voorkomen. Op dit moment wordt de opleving van deze virussen geremd door de dosering van afweeronderdrukkende medicijnen te verlagen, wat helaas leidt tot een verhoogde kans op afstoting van de nieuwe nier.

  Tijdens een Wetenschapsdag voor het publiek in het Leids UMC is per toeval een nieuwe therapie bedacht om deze virussen te bestrijden en zo de kans te vergroten dat een gezonde nier wordt behouden na transplantatie.

  Spreker: Eric van der Veer, LUMC

Workshopronde 2

 • Interacties tussen het brein en het immuunsysteem: relevantie voor nierpatiënten

  Een transplantaat betekent voor nierpatiënten meestal een verbetering in welzijn en kwaliteit van leven. Helaas houden veel patiënten toch vermoeidheidsklachten. Ook blijken ze gevoelig voor het ontwikkelen van een depressie. Hoe komt dit?

  Deze presentatie laat zien dat onstekingsprocessen invloed hebben op stemming en energie. Deze processen bepalen hoe je de wereld waarneemt, hoe je de wereld ervaart en hoe je vervolgens op deze ervaringen reageert. En dat allemaal zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

  Kennis van deze processen kan de patiënt een beter inzicht geven. Dit inzicht kan je helpen om vermoeidheid en stemmingsklachten eerder op te merken en misschien te verminderen of zelf te voorkomen.

  Spreker: Jos Bosch, Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC

 • Breingezondheid bij niertransplantatiepatiënten

  Het wordt steeds duidelijker dat door een chronische nierziekte ook de breingezondheid kan verminderen. Dit uit zich vaak in zogenoemde neurocognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen en moeite met plannen en overzicht houden. In welke mate is er sprake van verminderde breingezondheid bij niertransplantatiepatiënten? En wat is de impact van neurocognitieve problemen op het dagelijks leven?

  Spreker: Lisa Ziengs, UMCG

 • Veroudering van niercellen

  Sommige cellen die bij nierziekten beschadigd raken, slagen er niet in zichzelf te herstellen maar lopen vast in een toestand van versnelde veroudering. Ze zitten herstel in de weg en kunnen de nierziekte zelfs verergeren.

  Het TASKFORCE consortium onderzoekt:

  • Hoe dit proces herkend kan worden door urineonderzoek
  • Nieuwe behandelmogelijkheden om schadelijke verouderde cellen op te ruimen

  Het uiteindelijke doel is om verder nierfunctieverlies te voorkomen en het zelfherstellend vermogen van de nier te ondersteunen. Het TASKFORCE consortium is een samenwerking van UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Erasmus MC en de Universiteit van Aken (Duitsland).

  Spreker: Roel Goldschmeding, UMCU

 • Kunstmatige intelligentie en het diagnosticeren van nierziekten

  Kunstmatige intelligentie is inmiddels al niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Wiskundige formules kunnen in grote hoeveelheid datapatronen herkennen die voor het menselijke oog moeilijk en soms niet nauwkeurig herkend kunnen worden. Met het digitaliseren van de geneeskunde is kunstmatige intelligentie inmiddels ook een interessante toepassing geworden als aanvulling op de huidige diagnostiek.

  In deze presentatie worden enkele praktische toepassingen besproken voor het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen de nierpathologie, met name gericht op het verbeteren van het stellen van een diagnose.

  Spreker: Jesper Kers, Amsterdam UMC (AMC)/Universiteit van Amsterdam

Workshopronde 3

 • Leefstijl en nierziekte

  Voor de presentatie binnen het thema Leefstijl en nierziekte wachten we op de bevestiging van de spreker. Zodra meer bekend is, zullen we het hier plaatsen. U kunt zich wel al inschrijven voor deze presentatie. Laat u verrassen!

  Spreker: volgt nog

   

 • Vascoscoop, gebruikstest in de praktijk

  UMC Utrecht en Pontes Medical werken samen met Huibert Tjabbes (Vascoscoop B.V.) en Jan Zijlstra (radioloog) aan de Vascoscoop. Dit kleine echo-apparaatje wordt ontwikkeld om het aanprikken voor dialyse makkelijker te maken, niet alleen voor verpleegkundigen, maar ook voor zelfprikkers.

  Met patiënten en verpleegkundigen is onderzocht welke eisen de verschillende gebruikersgroepen stellen aan de Vascoscoop. Zij gaven ook feedback op verschillende modellen, wat heeft geleid tot een prototype dat recent in de dialysepraktijk is getest.

  In deze presentatie wordt verteld over:

  • Innovaties in het ziekenhuis in samenwerking met onderzoekers, klinische afdelingen en bedrijven
  • Inzichten uit de gebruikstest
  • Een toelichting op de plannen voor het vervolg

  Spreker: Marlies van Dullemen, UMCU/Pontes Medical

 • Pre-implantatie genetische test voor erfelijke nierziekten

  Vrouwen die draagster zijn van een erfelijke nieraandoening lopen het risico dat zij de aandoening overdragen aan hun kind. Daarnaast kan de eigen nierfunctie van deze vrouwen achteruitgaan tijdens de zwangerschap. Dankzij wetenschappelijk onderzoek bestaan er verschillende technieken die overdracht van de nieraandoening en vermindering van de nierfunctie tijdens IVF-behandeling bij deze vrouwen kunnen voorkomen.

  Bij een aantal erfelijke ziekten waarbij de nieren betrokken zijn, waaronder cystenieren en nefrotisch syndroom, is het bijvoorbeeld mogelijk om een pre-implantatie genetische test (PGT) toe te passen. Met deze techniek kan een arts voorafgaand aan de zwangerschap embryo’s selecteren om de overdracht van de erfelijke aandoening te vermijden.

  In deze presentatie hoort u meer over de techniek PGT en de toepassing bij nieraandoeningen, onderzoek naar technieken die de risico’s voor zwangere vrouwen kunnen beperken en een aantal aansprekende voorbeelden. Uiteraard zal er ruimte voor het stellen van vragen zijn.

  Spreker: Willem Verpoest, Universitair Ziekenhuis Brussel

 • De toekomst van regeneratieve geneeskunde voor nierziekte

  Er is hoop dat in de toekomst nieuwe technologieën en kennis ertoe zullen leiden dat beschadigde nieren hersteld (geregenereerd) kunnen worden zodat dialyse en niertransplantatie niet meer nodig zijn. In deze presentatie hoort u hoe regeneratieve geneeskunde voor de nier werkt en in welk stadium deze onderzoeken op dit moment zijn. Tenslotte bediscussiëren we of we werkelijk mogen hopen dat nierziekten genezen kunnen worden met regeneratieve geneeskunde.

  Spreker: Martin Hoogduijn, Erasmus MC

Accreditatie 

Accreditatie is verstrekt voor:

 • Maatschappelijk werkenden (4,5 punt)
 • Verpleegkundigen (4 punten) 
 • Verpleegkundig specialisten (4 punten) 
 • Diëtisten (4 punten) 

Gratis voor leden

NVN-leden hebben gratis toegang tot de Wetenschapsdag. Ook niet-leden kunnen aan themadagen deelnemen, zij betalen € 35,- per themadag. Het lidmaatschap van de NVN kost € 27,50 per jaar of € 13,75 voor partners/naasten van NVN-leden.

Aanmelden

Aanmelden via de website is mogelijk tot vrijdag 4 oktober. Houd er rekening mee dat wij een wachtlijst kunnen hanteren. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

In de week voorafgaand aan de Wetenschapsdag en Benelux Kidney Meeting ontvangt u een bevestiging van uw deelname met alle praktische informatie.

Mocht u toch niet kunnen komen, dan verzoeken wij u zich tijdig af te melden zodat wij onnodig hoge kosten kunnen vermijden.

Aanmeldformulier

Bent u wel lid, maar niet ingelogd? Log dan eerst in.

Waaraan neemt u deel?

Er wordt gezamenlijk geopend door NVN-NSN-NFN-Niernieuws, u bent van harte welkom!

Ik ben:

Bent u lid?

Keuze workshop 's morgens ronde 1

Keuze workshop 's middags ronde 2

Keuze workshop 's middags ronde 3

Aub aanvinken wat van toepassing is

Hebt u er bezwaar tegen als u voorkomt op een foto die wij in onze media plaatsen?

Privacyverklaring

Wij slaan uw gegevens (tijdelijk) op. Na beëindiging van uw lidmaatschap of abonnement worden ze verwijderd. De gegevens van niet-leden die alleen een themadag bezoeken, worden na de evaluatie van die themadag verwijderd. Lees meer in onze privacyverklaring.

Datum

11 oktober 2019
9.30 - 16.00 uur

Locatie

Van der Valk Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven