Zeldzame nierziekten 3


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Op 26 augustus 2021 vindt het derde webinar plaats over Zeldzame nierziekten. Dit webinar gaat over ADPKD (autosomal dominant polycystic kidney disease, ook wel cystenieren).

De NVN Kennisgroep Zeldzame Nierziekten organiseert dit jaar vier webinars. In welk webinar staat een zeldzame aandoening (of groep aandoeningen) centraal.

Informatie over het programma en aanmelding volgt.

Andere webinars over zeldzame nierziekten

Naast het webinar op 26 augustus organiseert de NVN nog 3 webinars over zeldzame nierziekten:

  • 27 mei: Nagel-patellasyndroom (NPS), Syndroom van Alport, aHUS, C3-glomerulopathiën (C3G)
  • 28 oktober: Nefrotisch syndroom en IgA-nefropathie

U kunt eerdere webinars terugkijken: Webinar Zeldzame nierziekten 1 -tubulaire nierziekten en urethrakleppen (30 maart)

Webinar Zeldzame nierziekten (3)

26 augustus 2021: over ADPKD (cystenieren)