Zeldzame nierziekten (4)


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Op 28 oktober 2021 vindt het vierde webinar Zeldzame nierziekten plaats. Dit webinar gaat over nefrotisch syndroom en IgA-nefropathie.

De NVN Kennisgroep Zeldzame Nierziekten organiseert dit jaar vier webinars. In elk webinar staat een zeldzame aandoening (of groep aandoeningen) centraal.

Informatie over het programma en aanmelding volgt.

Andere webinars over zeldzame nierziekten

Naast het webinar op 28 oktober organiseert de NVN nog 3 webinars over zeldzame nierziekten:

  • 27 mei: Nagel-patellasyndroom (NPS), Syndroom van Alport, aHUS, C3-glomerulopathiën (C3G)
  • 26 augustus: ADPKD (cystenieren)

U kunt eerdere webinars terugkijken: Webinar Zeldzame nierziekten 1 -tubulaire nierziekten en urethrakleppen (30 maart)

Webinar Zeldzame nierziekten (4)

28 oktober 2021: Nefrotisch syndroom en IgA nefropathie