Consultkaarten

Welke behandeling past het best bij mij als mijn nieren het bijna niet meer doen? Met de consultkaarten kunnen artsen en patiënten in gesprek gaan over de 9 verschillende behandelingen.

Consultkaarten geven een overzicht van alle nierfunctievervangende behandelingen (dialyse en transplantatie), inclusief conservatieve behandeling (afzien van dialyse en transplantatie, maar doorgaan met behandeling met medicijnen en leefstijladviezen).

Op de kaarten staan de meest voorkomende vragen van patiënten over die behandelingen, met de beknopte antwoorden daarbij. Aan de hand van de consultkaarten bespreken en vergelijken de arts en de patiënt alle behandelmogelijkheden. De kaart helpt zorgverleners en patiënten een gesprek te voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past.

Wat doet de NVN?

De consultkaarten zijn ontwikkeld door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN). De NVN was nauw betrokken bij het ontwikkelen ervan.

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De consultkaart is een van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: