Consultkaarten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Welke behandeling past het best bij mij als mijn nieren het bijna niet meer doen? Met de consultkaarten kunnen artsen en patiënten in gesprek gaan over de 9 verschillende behandelingen.

Consultkaarten geven een overzicht van alle nierfunctievervangende behandelingen (dialyse en transplantatie), inclusief conservatieve behandeling (afzien van dialyse en transplantatie, maar doorgaan met behandeling met medicijnen en leefstijladviezen).

Op de kaarten staan de meest voorkomende vragen van patiënten over die behandelingen, met de beknopte antwoorden daarbij. Aan de hand van de consultkaarten bespreken en vergelijken de arts en de patiënt alle behandelmogelijkheden. De kaart helpt zorgverleners en patiënten een gesprek te voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past.

Consultkaart in beeld

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van (medische) informatie, zijn tekstuele consultkaarten vaak te ingewikkeld. Daarom zijn de consultkaarten doorontwikkeld naar een Consultkaart in beeld (2021). Met begrijpelijke teksten en ondersteunende afbeeldingen is deze Consultkaart in beeld nu toegankelijk voor iedereen.

De bedoeling is dat deze kaart tijdens het eerste gesprek over de keuze voor een nierfunctievervangende behandeling wordt besproken tussen zorgverlener en patiënt. Daarbij is een handleiding gemaakt hoe zorgverleners de Consultkaart in beeld het best kunnen inzetten. Verder is er een heldere methodiekbeschrijving gemaakt, zodat ook andere organisaties weten hoe zij hun consultkaarten begrijpelijk en toegankelijk kunnen maken.

Wat doet de NVN?

De NVN voerde dit project uit samen met de NFN, Harteraad, NVVC, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, NOV, Longfonds, Oogvereniging, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland. Het werd gefinancierd vanuit het programma KIDZ.

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De consultkaart is een van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: