Cyberpoli


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De Cyberpoli is een interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar met een nieraandoening. Op deze site kunnen zij:

  • Anoniem een vraag stellen aan een specialist, huisarts, longconsulent, diëtist, orthopedagoog of andere behandelaar
  • Anoniem een vraag stellen aan ervaringsdeskundigen
  • Ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig met andere kinderen chatten
  • Hun kennis over hun ziekte vergroten of verdiepen
  • Inzicht krijgen in hun eigen welbevinden

Wat doet de NVN?

De NVN heeft goed contact met Cyberpoli en met de medisch specialisten en ervaringsdeskundigen die aan de Cyberpoli verbonden zijn. Samen bepalen wij de content van de digitale poli en ondersteunen de NVN bij de publiciteit van de Cyberpoli door de website onder de aandacht te brengen bij jongeren.