Emp/Ouder

Emp/Ouder is een driejarig project dat als doel heeft ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zo te versterken (‘to empower’) dat zij hun rol (nog) beter kunnen vervullen.

3 stappen van Emp/Ouder

Behoefteninventarisatie

Aan welke kennis en vaardigheden hebben ouders behoefte om hun rol als ouder in het gezin en als regisseur van kennis, zorg en ondersteuning beter uit te voeren?

Van individuele naar gezamenlijke kennis

Hoe kunnen we de individuele behoeften uit stap 1 omzetten naar producten en/of middelen waar meerdere ouders iets aan hebben? 

Ruim 300 ouders gaven antwoord op deze vraag. De uitkomsten van de inventarisatie vindt u op empouder.nl/projecten

Producten en middelen

Het doel is minimaal vijf producten ontwikkelen waarmee ouders worden versterkt. Dat kan van alles zijn: een training, een boekje, een empowerment-weekend, een folder of iets anders. Inmiddels zijn er al wat producten klaar.

Na de diagnose

Zo verschijnt er een gids voor ouders na de diagnose. Een eerste helpende hand. Als ouders net hebben gehoord dat hun kind een beperking of chronische ziekte heeft, beginnen ze aan een lange, vaak emotionele, reis. Ze komen in een compleet nieuwe wereld, vol artsen, therapeuten en regels waar ze waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord.

Om te zorgen dat zij hierin hun weg vinden, is het goed om zoveel mogelijk te weten te komen over die aandoening die hun kind - en dus het leven van de ouders - bijzonder maakt.

Verliesspiegel

Daarnaast is gewerkt aan zogenaamde Verliesspiegel. Hiermee kun je onderzoeken in hoeverre ouders het levend verlies dat het hebben van een kind met een beperking of chronische ziekte met zich meebrengt een plek kunnen geven. Denk aan het aanpassen van je dromen, toekomstverwachtingen; het integreren van de beperking of chronische ziekte in het dagelijks leven en de emotionele verwikkelingen die dat met zich meebrengt. 

Ga naar de Verliesspiegel ‘Winst en verlies. Wegwijzer voor ouders van een zorgkind’ op de website schouders.nl.

9 belangenorganisaties

Emp/ouder is een project van 9 patiënten- en gehandicaptenorganisaties, waaronder de NVN.

2018 is het laatste jaar van Emp/Ouder, daarna vindt u alle projecten op de website www.schouders.nl.

www.empouder.nl