Experiment uitkomstindicatoren


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Samen met de Santeon-ziekenhuizen werken wij aan het ‘Experiment uitkomstindicatoren’. Bij de keuze voor een nierfunctievervangende behandeling is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met uitkomsten van medisch onderzoek, van vragenlijsten die de patiënt zelf invult en factoren als leeftijd, sekse of eventuele andere aandoeningen.

Als we het over uitkomsten hebben dan bedoelen we de uitkomsten van lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld het meten van de bloeddruk of het bepalen van de nierfunctie. Maar ook effecten (van de ziekte zelf of van een behandeling) die de patiënt zelf ervaart, zoals kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, jeuk, piekeren, dagelijkse activiteiten. Deze laatste worden gemeten met vragenlijsten, ook wel PROMs genoemd (patient reported uitcome measures).

Helaas wordt er nog weinig gewerkt met uitkomsten van zorg en PROMs om de keuze voor behandeling op te baseren. Dat kan beter en persoonlijker. Bijvoorbeeld door rekening te houden met uitkomsten van zorg en vragenlijsten, maar ook leeftijd, sekse of andere aandoeningen die iemand heeft. Worden al deze factoren meegenomen bij de beslissing, dan krijgt de patiënt een behandeling-op-maat, ofwel: de zorg die het best bij hem past.

Keuzehulp en dashboard

In het Experiment uitkomstindicatoren willen we alle uitkomsten en ervaringen inzichtelijk maken, voor zowel de patiënt als de arts. En willen we ervoor zorgen dat alle uitkomsten worden meegenomen in de uiteindelijke keuze voor een behandeling. Hiervoor hebben we 2 producten ontwikkeld:

  • Een keuzehulp voor mensen met nierfalen die het voorlichtingstraject voor nierfunctievervangende therapie starten. In de keuzehulp komen de opties niertransplantatie, peritoneale dialyse (PD), hemodialyse (HD) en conservatieve behandeling aan bod.
    Lees meer over de Nierfalen keuzehulp 
  • Een dashboard voor mensen met chronische nierschade (het stadium vóór nierfalen). In het dashboard kunnen de patiënt en zorgverlener in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijsten zijn. De patiënt krijgt meer inzicht in zijn eigen gezondheid én zijn betrokkenheid bij de behandeling is groter.
    Lees meer: Nierschade dashboard geeft patiënt inzicht in ziekteverloop, santeon.nl 

Onderzoek

De keuzehulp en het dashboard zijn in 2021 geïntroduceerd. In de Santeon-ziekenhuizen wordt nu onderzoek gedaan naar het gebruik van de keuzehulp en het dashboard in de praktijk.

De keuzehulp wordt ook al aangeboden in een aantal andere ziekenhuizen.

Wat doet de NVN?

Met 3 patiëntvertegenwoordigers heeft de NVN meegedacht bij de ontwikkeling van het dashboard en de keuzehulp.