Gecombineerde leefstijlinterventie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Voor een sneller herstel na een niertransplantatie een gezonde leefstijl belangrijk. Veel mensen lukt het niet om zelf een gezond patroon aan te leren, zij hebben baat bij een leefstijlprogramma onder begeleiding ofwel gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Zo’n programma kan bestaan uit voedingsadvies, een bewegingsprogramma en/of psychosociale ondersteuning.

Landelijke werkgroep ‘Leefstijlinterventies na niertransplantatie’

In het programma Leefstijlinterventies na transplantatie werken we samen met andere partijen: de Nierstichting, Nederlandse Transplantatievereniging (NTV), Academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De NVN is lid van de werkgroep en denkt mee over de inhoud van het programma.

De werkgroep heeft onderzocht of er een zorgprogramma voor niertransplantatiepatiënten in de academische centra aanwezig was en, zo niet, wat er nodig was om er een op te zetten.

Daarnaast hebben wij bij mensen die in de afgelopen 5 jaar een niertransplantatie hebben ondergaan, onderzocht hoe de nazorg rondom leefstijl was, hoe zij die ervaren hebben en wat zij in de ideale situatie nodig zou hebben.

Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben inmiddels alle academische ziekenhuizen de afgelopen tijd een programma voor leefstijl na niertransplantatie opgezet of zijn bezig met de voorbereidingen daarvoor.

Bij enkele centra krijgen transplantatiepatiënten al standaard een revalidatieprogramma aangeboden. De revalidatieprogramma’s zijn echter niet overal hetzelfde. De werkgroep heeft in kaart gebracht welke programma’s er zijn en heeft ze verzameld in de Wegwijzer Leefstijl en Niertransplantatie.

'SLIMMER' voor nierpatiënten

Het SLIMMER-programma is één van de 4 GLI’s in Nederland die vergoed kunnen worden vanuit de basisverzekering. In 2020 hebben de NVN, Beterschappen, GGD Noord- en Oost- Gelderland (eigenaar SLIMMER), LUMC en Sport Medisch Centrum Oegstgeest een speciale variant voor nierpatiënten ontwikkeld.

SLIMMER is een 2-jarig programma waar nierpatiënten advies en begeleiding krijgen bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Zo zijn er online (groeps)bijeenkomsten met een fysiotherapeut en een diëtist. Onderwerpen als gezonde eetgewoontes, gezond bewegen, ontspanning en slaap komen aan bod.

Nierpatiënten met een nierfunctie van 30 of hoger, een BMI van 25 of hoger en een verhoogd risico op hart- en vaatziekte (hiervan is sprake als je een nierziekte hebt) kunnen aan SLIMMER meedoen. De eerste groepen zijn inmiddels gestart en de resultaten en ervaringen zijn positief.

De volgende stap is om de leefstijlinterventie voor nierpatiënten landelijk beschikbaar te maken. Om dit te realiseren zijn we samen met bovenstaande organisaties een pilotproject gestart dat gefinancierd wordt door ZonMW. Het doel is om een landelijk samenwerkingsverband op te zetten en veel meer nierpatiënten door te laten verwijzen. Gezien de doelgroep (eGFR > 30 en een BMI >25) richten we ons hierbij op huisartsen én de internisten-nefrologen uit de periferie.

Lees meer over SLIMMER op beterschappen.nl