Invoering ADR

De NVN is blij en trots dat jarenlang werk zijn vruchten heeft afgeworpen: op 13 februari 2018 gaf de Eerste Kamer haar goedkeuring aan een nieuwe donorwet. Nederland gaat over op actieve donorregistratie (ADR)!

Actieve donorregistratie

ADR houdt in dat mensen meermalen wordt gevraagd om te vast te leggen of zij na hun dood orgaandonor willen zijn. Doen ze dat niet, dan wordt 'geen bezwaar' geregistreerd.

In het oude systeem is iemand dan geen donor. Onderzoek wijst uit dat 60% van de Nederlandse bevolking bereid is na zijn dood zijn organen af te staan, terwijl slechts 24% dat ook geregistreerd heeft. Veel organen gaan dus verloren en elk jaar sterven 150 mensen terwijl ze wachten op een donororgaan!

De nieuwe wet gaat in de zomer van 2020 van kracht.

Wat doet de NVN?

  • Van 2005 tot 2018 heeft de NVN actie gevoerd voor een beter donorregistratiesysteem, met brieven naar de Tweede Kamer, persberichten naar de media, een demonstratie in het Binnenhof en een ludieke actie om aandacht te vragen voor het nijpende tekort aan donororganen.
  • Sinds 2012 steunen wij het wetsvoorstel voor invoering van een actief donorregistratie systeem (ADR) en voerden wij lobby bij de politiek. Samen met de Nierstichting hadden wij persoonlijk contact met politici van vrijwel alle politieke partijen en informeerden wij de media over orgaandonatie.
  • We riepen NVN-leden die lid zijn van een politieke partij hun partij aan te schrijven en het belang van een ander donorregistratiesysteem te benadrukken.
  • Directeur en bestuursleden van de NVN zochten de publiciteit. Zij vertelden hun persoonlijke verhaal in interviews voor radio- en televisieprogramma’s, kranten en tijdschriften.
  • De NVN denkt mee met de minister van Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de nieuwe wet.