Inzet ervaringsdeskundigen bij online voorlichting


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Sinds januari 2021 loopt het project 'Inzet ervaringsdeskundigen bij online voorlichting over nierfunctievervangende behandelingen: verschillende vormen van (thuis)dialyse'. We willen nagaan na of voorlichting van een ervaringsdeskundige helpt bij het kiezen uit vormen van dialyse. En we zoeken ervaringsdeskundigen die hieraan willen meewerken.

Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen bij online voorlichting over nierfunctievervangende behandelingen: (thuis)dialyse' duurt twee jaar. We onderzoeken of, en hoe, we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten bij online voorlichting. Het idee achter de inzet van ervaringsdeskundigen is dat patiënten na zulke voorlichting breder geïnformeerd zijn en beter toegerust om samen met hun arts een weloverwogen keuze te maken, zodat de uiteindelijke de keuze past bij de patiënt en zijn of haar situatie. Samen beslissen is hierbij het uitgangspunt. Dit project richt zich op patiënten die een keuze moeten maken uit verschillende vormen van (thuis)dialyse en die online informatie willen van een andere patiënt die zelf al een keuze heeft gemaakt en een specifieke behandeling ondergaat.

Vragenlijst

In dit project monitoren we hoe de deelnemende patiënten de online voorlichting van de ervaringsdeskundige voorlichters ervaren. Dat doen we via een vragenlijst. De centrale vraag die we willen beantwoorden is: heeft het spreken met een ervaringsdeskundige geleid tot een betere keuze en/of een beter begrip over de impact van de behandelingen?

Voorbeeldfunctie vraagt vaardigheden

Ervaringsdeskundige voorlichters geven aanvullende informatie over verschillende vormen van (thuis)dialyse, naast de medische informatie van professionals. Het accent ligt namelijk op 'het leven met de aandoening'. De ervaringsdeskundige kan een voorbeeldfunctie hebben, waardoor hoop en empowerment ontstaan bij de patiënt.

Structurele, goede inzet van ervaringsdeskundigen vraagt echter meer dan alleen ervaring. Het vraagt vaardigheden van ervaringsdeskundigen zoals: evenwicht in het omgaan met de eigen aandoening, analyse, zelfinzicht, de ervaring van anderen centraal kunnen stellen en het kunnen aanleren van voorlichtingsvaardigheden. Verder is ook expliciete steun van de betrokken professionals van belang.

Helpt u mee?

We zoeken mensen die ervaring hebben met vorm van (thuis)dialyse en die willen meewerken aan dit project. Dat kan op twee manieren:

  • Mag een andere nierpatiënt contact met u opnemen? Wilt u uw recente ervaringen delen met een nierpatiënt die nog een keuze moet maken uit nierfunctievervangende behandelingen?
  • Denkt u mee als ervaringsdeskundige in de adviesgroep ‘Inzet online ervaringsdeskundigen?’ De adviesgroep komt drie keer per jaar online bijeen.

Neem dan voor meer informatie contact op met Carin Hoogstraten: hoogstraten@nvn.nl / 035-2064312.

Wat doet de NVN?

De NVN zet zich actief in om ervaringsdeskundigheid in te zetten. Dit doen wij op verschillende manieren:

De NVN zet zich in om ervaringsdeskundigheid in te zetten via: