Leefstijlinterventie na transplantatie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN heeft vastgesteld dat er nog onbenutte kansen zijn op gebied van preventie van hart- en vaataandoeningen, leefstijlverbetering en revalidatie na transplantatie. Daarom willen we mensen na een niertransplantatie ondersteunen met een revalidatieprogramma, bestaande uit verschillende onderdelen. Denk aan een voedings- en bewegingsprogramma en de mogelijkheid tot psychosociale ondersteuning.

Wat doet de NVN?

Voor het opzetten van dit programma werken we samen met andere partijen: Nierstichting, Nederlandse Transplantatievereniging (NTV), Academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De NVN is lid van de werkgroep en denkt mee over de inhoud van het programma.