Ondersteuning bij (her)keuring UWV


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Keuringsartsen hebben niet altijd voldoende kennis van de gevolgen van chronische nierschade en de invloed daarvoor op het arbeidsvermogen. Dit leidt nogal eens tot een te rooskleurige inschatting van de belastbaarheid van nierpatiënten. En ook tot grote verschillen in de beoordeling tussen verschillende artsen.

Verzekeringsgeneeskundig protocol chronische nierschade

Voor de NVN was dit aanleiding een ‘Verzekeringsgeneeskundig protocol chronische nierschade’ te ontwikkelen. Dit protocol bevat de regels die een verzekeringsarts moet volgen bij de beoordeling van de belastbaarheid van een nierpatiënt. Het protocol heeft de status van een wet.

Een verzekeringsarts moet het protocol volgen, tenzij hij kan onderbouwen waarom hij afwijkt. Het protocol is gebaseerd op alle wetenschappelijke en praktijkkennis die beschikbaar is. Het is dus moeilijk om van het protocol af te wijken.

Het protocol geldt voor mensen met een nierfunctie van 60 procent of minder die langer dan drie maanden bestaat. (Pre)Dialyserenden en getransplanteerden vallen onder het protocol.

Ondersteuning bij (her)keuringen

De NVN ondersteunt nierpatiënten bij de (herkeuringen) door het UWV op nog meer manieren. Ons Steun- en adviespunt heeft tips en stappenplannen opgesteld:

Advies nodig bij herkeuringen?

Neem contact op met STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN.