Online cursus gezondheidsvaardigheden


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN zet zich in voor álle mensen met een nierziekte en hun naasten in Nederland. Een kwart van de volwassenen heeft echter moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Dat wordt ook wel beperkte gezondheidsvaardigheden genoemd. Het vraagt extra inspanningen om ook deze groep mensen goed te bereiken.

Kennis over hoe je dat doet, was versnipperd beschikbaar. Daarom hebben Pharos, PGOsupport en Patiëntenfederatie Nederland een online kennismodule ontwikkeld voor patiëntenorganisaties, cliëntenraden en andere organisaties. Hierin staat hoe deze organisaties mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen bereiken, betrekken en vertegenwoordigen.

Wat doet de NVN?

De NVN heeft meegedacht over de inhoud. De online module gezondheidsvaardigheden is vrij toegankelijk voor vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en cliëntenraden.

Zo dragen wij bij aan de inclusie van patiëntengroepen die  specifieke informatie, ondersteuning of benadering nodig hebben

Bekijk ook