Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra

De kwaliteit van de zorgverlening van een dialysecentrum wordt elke 3 jaar gemeten. Zo wordt duidelijk wat verbeterd moet worden en wat al goed gaat. Naast artsen en verpleegkundigen zijn daar nu ook patiënten bij betrokken. 

Visitatieteam uitgebreid

Voorheen gebeurde dat altijd door een visitatieteam van een nefroloog en een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zijn afgevaardigd door de beroepsverenigingen Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Dialyse en Nefrologie (V&VN/D&N).

Deze beroepsverenigingen hebben de NVN gevraagd deel te nemen aan de pilot ‘Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra’. In het project wordt het visitatieteam uitgebreid met patiëntvertegenwoordigers.

Betere inzichten en hogere kwaliteit

Het doel van deze pilot is te verkennen wat een goede werkvorm zou zijn voor het visiteren in deze nieuwe samenstelling. En om te leren of zo’n nieuwe werkwijze leidt tot betere inzichten en andere/hogere kwaliteit van zorg.

Looptijd

Het project is in oktober 2019 gestart en loopt een jaar.