PPEP4ALL


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Een nierziekte kan naast de fysieke gevolgen ook allerlei sociale en emotionele gevolgen hebben. Niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar partner of mantelzorger. Deze problemen kunnen een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven, maar worden lang niet altijd onderkend en besproken in de kamer van de arts.

Balans hervinden

PPEP4ALL (Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten) is een cursusprogramma dat zowel de patiënt als de partner helpt om de balans te hervinden in het leven met een nierziek(t)e.

De focus ligt steeds op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen; op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van u en uw partner of mantelzorger.

Het doel is u handvatten te bieden waarmee u de psychische en psychosociale gevolgen, waar veel zieken en zijn/haar omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Wat doet de NVN?

PPEP-training

De NVN heeft met hulp van het Gelre ziekenhuis en het Amsterdam Medisch Centrum 14 ervaren PPEP4ALL-trainers aanvullend geschoold in nierziekten en transplantatie. Deze trainers hebben in 2018 ruim 65 nierpatiënten en partners de cursus PPEP4ALL voor nierpatiënten gegeven.

Momenteel onderzoeken wij of ook deze cursus een blijvend positief effect heeft op de kwaliteit van leven, hulpbehoefte en psychosociale problemen. Daarmee hopen we de cursus door zorgverzekeraars vergoed te krijgen. Op dit moment vergoedt alleen VGZ de cursus.

Het project is volledig gefinancierd door VGZ. VGZ vergoedt zowel de algemene PPEP4ALL-cursus als de cursus voor nierpatiënten in haar aanvullende zorgpolis.

Hoe verder?

We verwachten op korte termijn geen PPEP4ALL-cursussen voor nierpatiënten. Wel worden in het land algemene PPEP4ALL-cursussen gegeven. De groepen bestaan dan uit mensen met verschillende chronische ziekten.

Ook deze cursussen worden door VGZ vergoed uit de aanvullende zorgpolis. Hebt u interesse om deel te nemen, mailt u dit dan aan Noëlle Kamminga van PPEP4AL: nga.kamminga@ppep4.nl. Zij laat u weten of, en zo ja wanneer, er bij u in de buurt een algemene PPEP4ALL-cursus wordt georganiseerd.

 

Deelnemers over PPEP4ALL

'Er is een knop bij me omgegaan, ik kan weer meer controle krijgen op mijn leven. Heel waardevol!'

'Ik heb meer bewustzijn gekregen over hoe ik met de ziekte omga en hoe anderen dit doen.'

'We hebben allemaal kennis over onze ziekte, maar door ze te delen verrijken we die kennis en wordt het beeld dat we voor ogen hebben reëler.'

'Door de kleine groep en de medemenselijkheid van de trainer voelde het heel vertrouwd. Een kleine familie.'