PPEP4ALL

Een nierziekte kan naast de fysieke gevolgen ook allerlei sociale en emotionele gevolgen hebben. Niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar partner of mantelzorger. Deze problemen kunnen een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven, maar worden lang niet altijd onderkend en besproken in de kamer van de arts.

Balans hervinden

PPEP4ALL (Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten) is een cursusprogramma dat zowel de patiënt als de partner helpt om de balans te hervinden in het leven met een nierziek(t)e.

De focus ligt steeds op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen; op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van u en uw partner of mantelzorger.

Het doel is u handvatten te bieden waarmee u de psychische en psychosociale gevolgen, waar veel zieken en zijn/haar omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Over de cursus

PPEP4ALL bestaat uit acht groepssessies met elk een eigen thema. Patiënt en partner volgen elk een eigen programma in een groep van 5-7 personen.

Cursusdata 2018

 

Aanmelden

Interesse om deel te nemen? Meld u dan aan bij Clim van Daelen: vandaelen@nvn.nl of 35-691 2128. Aanmelding betekent dat u aan alle acht groepssessies deelneemt.

Wat doet de NVN?

De PPEP4ALL-training is gericht op iedereen met een chronische ziekte. De NVN heeft een variant speciaal voor nierpatiënten en hun partners ontwikkeld. Daarbij waren 16 trainers, een nefroloog en patiënt en een partner betrokken.