PREMs: ervaringen met dialysecentra meten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

CQ-index Dialyse

Hoe ervaren dialysepatiënten de zorg- en dienstverlening van zorgverleners en dialysecentra? Om deze vraag te beantwoorden, ontwikkelden wij de ‘Consumer Quality Index (CQ-index) Dialyse’, een instrument om de kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief te meten.

De CQ-index Dialyse bestaat uit twee vragenlijsten:

  • één voor mensen die dialyseren in een centrum
  • één voor mensen die thuis dialyseren

Alle ingevulde CQI-vragenlijsten worden verzameld door Nefrovisie. Zij verwerken deze in een spiegelrapportage (de laatste dateert van maart 2017, over 2015 en 2016). De centra kunnen daarin hun eigen prestaties vergelijken met het landelijk gemiddelde en, indien nodig, verbeteringen doorvoeren.

PREMs

Er bestaan CQI-metingen voor allerlei ziekten. Het gebruik ervan is geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan eenvoudiger vragenlijsten die voor meerdere chronische ziekten kunnen worden gebruikt.

We verwachten dat de CQ-index langzamerhand zal worden vervangen door meer algemene PREMs: Patiënt Reported Experience Measures.

Wat doet de NVN?

Wij onderzoeken momenteel of de PREMs die nu worden ontwikkeld, geschikt zijn om de bestaande CQ Index Dialyse te vervangen.