Psychosociale zorg bij dialyse


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Dialyse heeft vaak invloed op je emoties en je relaties met anderen. Gevoelens van verlies komen regelmatig voor: verlies van vrijheid of zelfstandigheid, tijd en energie. Daarnaast kunnen er sociale problemen ontstaan: vermoeidheid of pijn zorgen ervoor dat het lastig kan zijn om sociale contacten te onderhouden. Of moet je eraan wennen dat je partner of kind voor je zorgt.

Wat doet de NVN?

Om nierpatiënten en hun naasten te ondersteunen in het omgaan met de psychosociale problemen die dialyse vaak met zich meebrengt, werkten wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland aan het project 'Psychosociale zorg'.

Gezamenlijk hebben we een aantal websites gemaakt over psychosociale zorg. Die geven antwoord op vragen als: wat zijn psychosociale klachten? Hoe weet je of je hulp nodig hebt? Wat kun je zelf doen?:

Algemene informatie over psychosociale zorg voor chronisch zieken

Informatie over psychosociale zorg specifiek voor nierpatiënten

Keuzehulp psychosociale zorgverleners

Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit.

Vervolg

In 2020 krijgt het project een vervolg. Dan wordt informatie over psychosociale zorg voor getransplanteerden ontwikkeld.