Revalidatie na transplantatie

De NVN heeft vastgesteld dat er nog onbenutte kansen zijn op gebied van preventie van hart- en vaataandoeningen, leefstijlverbetering en revalidatie na transplantatie. Daarom willen we mensen na een niertransplantatie ondersteunen met een revalidatieprogramma, bestaande uit verschillende onderdelen. Denk aan een voedings- en bewegingsprogramma en de mogelijkheid tot psychosociale ondersteuning.

Wat doet de NVN?

Voor het opzetten van dit programma werken we samen met andere partijen: Nierstichting, Nederlandse Transplantatievereniging (NTV), Academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De NVN is lid van de werkgroep en denkt mee over de inhoud van het programma.