Zorgstandaarden


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Bij de ontwikkeling van zorgstandaarden vragen wij ervaringsdeskundigen om mee te denken. Zij zorgen ervoor dat het patiëntenperspectief in de standaard wordt opgenomen.

Organisatie van de zorg

Bij de zorg van complexe ziekten als nierziekten zijn vaak verschillende zorgdisciplines betrokken. Hoe werken zij samen? Hoe verdelen ze de zorgtaken en wisselen ze informatie uit, zodat de zorg optimaal is? Hierover maken ze afspraken en deze worden vastgelegd in een zogenaamde zorgstandaard.

Meer dan een medische richtlijn gaat een zorgstandaard in op de organisatie van de zorg in alle fasen van de ziekte, maar ook op de rol en verantwoordelijkheid van de patiënt daarbij.

Status van zorgstandaarden

Eenmaal goedgekeurd door de betrokken patiënten- en medische beroepsorganisaties heeft een zorgstandaard een formele status als leidraad voor (de organisatie van) de zorg. In de praktijk kunnen zich echter altijd feiten of omstandigheden voordoen waardoor van een zorgstandaard moet worden afgeweken. Hier moeten goede redenen voor zijn en het moet in overleg met andere zorgverleners en de patiënt gebeuren.

Wat doet de NVN?

Wij vragen ervaringsdeskundigen om tijdens de hele ontwikkeling het patiëntenperspectief in te brengen. We vaardigen vaak ook een medewerker af om de ontwikkeling te helpen coördineren.

Meestal wordt er patiënteninformatie van een zorgstandaard gemaakt. Deze beschrijft in heldere taal de zorg waar een patiënt op mag rekenen. Ook hierbij betrekken wij ervaringsdeskundigen.

De NVN werkte mee aan de patiënteninformatie van de zorgstandaard nefrotisch syndroom voor zowel volwassenen als voor ouders. 

Bekijk ook