Samen sterk 2017

Samen Sterk is hét inspiratie-evenement voor patiënten en zorgverleners. Samen Sterk biedt hen een podium waar zij hun vernieuwende ideeën en initiatieven voor de zorg voor nierpatiënten presenteren en met elkaar delen.

In januari 2017 werd Samen Sterk voor de derde keer werd georganiseerd door de NVN en de Nierstichting. Deze keer stonden innovatie, beweging en voeding centraal.

Dagvoorzitter Roderik van Grieken nodigde de mensen in de zaal keer op keer uit om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor ook onderling veel tips en ervaringen werden uitgewisseld.

Positieve gezondheid: benut wat kan

De opening kwam van Anne-Miek Vroom en Elisabeth van Schaik, beiden ervaringsdeskundige in positieve gezondheid: gezondheid omvat meer dan alleen de conditie die je lijf heeft, daar hoort ook mentaal en sociaal welbevinden bij. Accepteren wat er is en te gaan zien wat je wel kunt, draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.

Voeding en beweging

Helen Faasse vertelde enthousiast over het project FoodforCare. Dit initiatief is ontstaan omdat veel mensen het eten in ziekenhuizen niet lekker vinden. In het Radboudumc kunnen patiënten via FoodforCare ter plekke kiezen wat ze willen eten, op 6 à 7 momenten op de dag komt de voedingsassistent langs met mooi gepresenteerde lekkere hapjes. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele dieetwensen.

Sophie Luderer gaf een presentatie over digitalepoli.nl, die toegankelijk is voor patiënten in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Zij kunnen 24/7 vragen stellen aan de zorgverleners, voorlichtingsfilmpjes en bestanden bekijken en met elkaar chatten.

Dit programmaonderdeel werd afgesloten door Gerald Klaassen, die onderzoek doet naar het effect van voeding en beweging bij nierpatiënten, die een transplantatie hebben ondergaan. Juist voor hen blijkt het belangrijk om 30 minuten per dag te bewegen. Patiënten die bewegen, zijn gezonder dan diegenen die dit niet doen.

Succesvolle praktijkprojecten in dialysezorg

Anja van Giels gaf uitleg over een virtual reality-bril. Deze kan ingezet worden tijdens het aanprikken bij hemodialyse. Met een app kunnen patiënten een filmpje aanklikken dat via de bril wordt geprojecteerd. Dit biedt afleiding, waardoor mensen bijna niet merken dat ze aangeprikt worden.

Dialyseverpleegkundigen Chantelle van Bommel en Andrea Dielis-van Houten introduceren maandelijks een thema met verschillende activiteiten om patiënten actief bij hun behandeling te betrekken. Doel is dat zij zelfstandiger met hun ziekte omgaan. Er worden kookdemonstraties gegeven en er wordt gequizd en gefietst. De patiënten worden ook uitgedaagd om met recepten te komen. Er is inmiddels een kookboekje van patiënten uitgegeven met tips van een diëtist erbij.

Trends in de nabije toekomst

KU Leuven ontwikkelt een creatininemeter voor thuisgebruik.
Devin Deams en Jorien Breukers legden uit hoe de biosensor hiervan werkt. Nadat een druppel bloed op een plaatje is opgevangen, vindt een reactie plaats. Dit plaatje gaat in een compact apparaatje en die geeft dan aan hoe hoog de creatinine is. In de toekomst willen de wetenschappers het mogelijk maken om verschillende bloedwaarden te detecteren. Met deze meter hoeven patiënten waarschijnlijk minder vaak naar het ziekenhuis.

Digitale platforms

De NVN en de Nierstichting werken aan een platform voor alle nierpatiënten, dat nog in ontwikkeling is.

Lex Winkler vertelde over de cyberpoli. Deze is voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Hier kunnen ook anoniem vragen gesteld worden aan deskundigen.

Jacqueline Knoll is de bedenker van Kinderniernet, dat zich richt op ouders van jonge nierpatiënten. Hiermee wordt nu alleen nog gewerkt in het Radboud, maar er zijn plannen om het initiatief verder uit te rollen.

Bij alle platforms is privacy gewaarborgd, kun je contact leggen met lotgenoten en ze hebben allemaal een forum en een chatfunctie.

Tekst: Anita Kokkeler-Gibbon