Themadag Behandeling, benadering, beleving

‘Wat fijn dat er nu ook iets dergelijks georganiseerd wordt in deze omgeving’ en ‘Hier zouden toch veel meer mensen aan mee hebben moeten doen’, twee enthousiaste reacties van de deelnemers aan de themadag Behandeling, benadering, beleving. Deze dag werd op 10 november 2018 georganiseerd door de regionale nierpatiëntenverenigingen Parkstad en Maastricht.

Een interessante dag met drie presentaties: de aftrap was door dr. Natascha Broers, zij presenteerde haar onderzoek naar effecten van dialyse en transplantatie. ‘s Middags konden de 45 deelnemers kiezen tussen een workshop Leefstijl en eigen regie door nefroloog Jeroen Slebe en een workshop Positieve gezondheid van Carin Hoogstraten van de NVN.