Themadag Grip op jezelf 2017

Voeding, bewegen, eigen regie, sterk staan waren de centrale onderwerpen van de themadag Grip op jezelf op 16 september 2017. Deze dag werd geörganiseerd door de NVN en regionale nierpatiëntenverenigingen Diavaria en Vereniging voor Nierpatiënten Regio Den Haag.

Op deze dag gingen we praktisch met deze onderwerpen aan de slag en kregen de deelnemers allerhande tips & trics van deskundigen.
Op het programma stonden o.a.:

  • Een interactieve presentatie over het belang van bewegen, door Olga Commandeur
  • Praktische handreikingen om grip te krijgen op voeding, door Hannie Piels, coach in eigen regie
  • Paul van der Boog, nefroloog, ging in op het behoud van eigen regie (of: zelfmanagement) in de predialysefase, tijdens dialyse en na transplantatie
  • Presentatie over mantelzorg door Laura Haasdijk en Joyce Rijsbergen, maatschappelijk werkers van het HagaZiekenhuis