Bekijk de achtergrondfoto

Terug

Algemene ledenvergadering

Plaats: Nieuwegein
Starttijd: 18-11-2017 00:00
Eindtijd: 18-11-2017 00:00

De rol van de NVN in de zorgdriehoek

Met het vieren van ons veertigjarig bestaan blikken we niet alleen terug, maar juist ook vooruit. De ALV van de NVN heeft in april 2017 het nieuwe meerjarenbeleidsplan goedgekeurd. Ook de Patiëntenfederatie, de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland hebben meerjarenvisies uitgebracht. Hiermee is de zogenaamde zorgdriehoek aangegeven (patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars). Maar welke rol heeft de NVN nu in die zorgdriehoek en met name richting zorgverzekeraars?

Heeft de NVN invloed in het zorgbeleid en gebruikt ze die voldoende? Waar kan het beter? Hoe kijken verzekeraar en medisch specialist hier tegen aan?

De NVN een nieuwe fase in

Na het formele deel van de ALV (Activiteitenplan en begroting 2018, verlenging van bestuurslidmaatschap Anja van Heuvelen) willen we graag met een vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar, een nefroloog en u in gesprek over de rol van de NVN in de zorgdriehoek. Wat vindt u belangrijk, waar loopt u tegenaan en waar zou u voor willen pleiten? Denk en praat mee, stel uw vragen en geef feedback. Kortom, gebruik uw invloed op de invulling van het beleid van de komende jaren. De NVN is immers een ledenorganisatie waarbij de inbreng van de leden bepalend is voor het werk. Zonder leden geen NVN.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur stelt het huidige bestuurslid Anja van Heuvelen kandidaat voor een derde termijn. Na een eerste termijn van vier jaar en een tweede termijn van twee jaar is deze laatste termijn van twee jaar tevens de laatste.

Agenda

10.30 uur Binnenlopen
11.00 uur - Welkom door de voorzitter
- Notulen 21 april 2017
- Mededelingen/korte bespreekpunten
11.15 uur Herverkiezing Anja van Heuvelen
11.20 uur 

Presentatie Activiteitenplan en Begroting 2018
- Activiteitenplan 2018
- Begroting 2018
- Vaststellen contributie en tarieven 2018

12.30 uur Lunch
13.30 uur 

Drie korte plenaire presentaties door een vertegenwoordiger namens
de zorgverzekeraars (Rimke Geels, medisch adviseur Zilveren Kruis),
zorgaanbieders (Stijn Konings, nefroloog Catherina Ziekenhuis, Eindhoven),
en de NVN over de betekenis van de zorgdriehoek en de rol van de NVN
(Jan van Cruchten, voorzitter bestuur NVN).

14.00 uur Rondetafelgesprek en inbreng vanuit de zaal
15.00 uur Einde met een drankje

Datum & locatie

Zaterdag 18 november 2017

Congrescentrum NBC
Blokhoeve 1
Nieuwegein.

Vragen & toesturen van de stukken

Wij zenden u zo spoedig mogelijk de stukken, uiterlijk een week voor de vergadering. Dit gebeurt per e-mail. Mocht u de stukken graag uitgeprint ontvangen, dan kunt u dit aangeven en sturen we ze per post naar u toe.

Vragen kunt u van te voren indienen via zijlstra@nvn.nl of sturen aan NVN, Postbus 284, 1400 AG Bussum.

Aanmelden

NVN-nummer
Naam *
Straat *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Telefoon *
E-mail *

Wij zorgen voor zoutarm beleg bij de lunch, mocht u een specifieke dieetwens hebben (bv allergie) dan kunt u dat hieronder aangeven.

Dieetwensen
Bijzonderheden Ik kom met een rolstoel
Ik wil graag gebruik maken van de CAPD-ruimte
Naam introducť
NVN-nummer
Straat
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail

Wij zorgen voor zoutarm beleg bij de lunch, mocht u een specifieke dieetwens hebben (bv allergie) dan kunt u dat hieronder aangeven.

Dieetwensen
Opmerkingen
Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
  • Bezoek onze themadagen
  • Ontmoet lotgenoten
  • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
  • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving