Bekijk de achtergrondfoto

Terug

Wetenschapsdag

Plaats: Bunnik
Starttijd: 13-10-2017 10:00
Eindtijd: 13-10-2017 17:15

De inschrijving voor de Wetenschapsdag is gesloten.


 

 

 

 

 

Tijdens de Wetenschapsdag nemen we u mee in de wereld van het wetenschappelijke onderzoek naar nierziekten en behandeling. Fundamenteel onderzoek, toepassingen van onderzoek, patiëntparticipatie, het komt allemaal aan de orde!

De Wetenschapsdag wordt georganiseerd door de NVN, Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NfN), Niernieuws en de Nierstichting en is bedoeld voor patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en belangstellenden.

Programma 

10.00 - 10.30 Ontvangst en registratie
10.30 – 11.00 Opening
11.00 – 11.45 Ronde 1 - Keuze uit verschillende presentaties
12.00 – 12.45 Ronde 2 - Keuze uit verschillende presentaties
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Ronde 3 - Keuze uit verschillende presentaties
15.00 – 16.15 Ronde 4 - Keuze uit verschillende presentaties
16.30 – 17.15 Afsluiting met aansluitend een hapje en een drankje


Per ronde is er de keuze uit vijf verschillende presentaties. De presentaties zijn ingedeeld per thema. U kunt ervoor kiezen om één thema te volgen. U kunt uiteraard ook presentaties van verschillende thema’s bijwonen: per ronde kiest u dan één presentatie. Ieder thema is herkenbaar aan de lettercode:

 • Inzicht in Wetenschap (IW)                                   
 • Transplantatie (T)
 • Nierschade & Leefstijl (N&L)                                     
 • Technologie & Innovatie (T&I)
 • Dialyse & Bloedvaten (D&B) 

Ronde 1, 11.00 – 11.45 uur

Van klinisch probleem naar onderzoek (IW)

Rutger Maas vertelt over nieuwe inzichten op het gebied van onderzoek naar de oorzaken van glomerulaire nierziekten (ziekten van de nierfiltertjes). Uit welke stappen bestaat een dergelijk onderzoek? Waar lopen onderzoekers tegenaan? En welke stappen moeten er gezet worden voordat de resultaten bij patiënten toepasbaar zijn?

Spreker: Rutger Maas, Radboudumc

HLA-incompatibele niertransplantaties (T)  

Tegenwoordig is het mogelijk om niertransplantaties uit te voeren waarbij de antigenen van de donor en ontvanger niet matchen (HLA-incompatibel). Hierdoor komen ook patiënten met veel antistoffen in aanmerking voor transplantatie.

Maar wat is HLA eigenlijk en hoe gaat deze nieuwe behandeling in zijn werk? Hoe zit het met de kosten en de maatschappelijke wenselijkheid? En zal deze manier van transplanteren incidenteel blijven of staan we aan het begin van een nieuwe aanpak?

Spreker: Ajda Rowshani, Erasmus MC

K+onsortium (N&L)

Veel patiënten met chronische nierschade krijgen een kaliumbeperkt dieet om een te hoge kaliumspiegel in het bloed te voorkomen. Maar recente studies laten zien dat juist patiënten die het meeste kalium eten, minder nierschade ontwikkelen.

Ewout Hoorn vertelt hoe de onderzoekers in het K+onsortium uitzoeken of kalium de nierfunctie beïnvloedt, hoe dat werkt, en wat het effect is van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kalium in het dieet. K+onsortium is een samenwerking van Erasmus MC, UMCG, LUMC en AMC.

Spreker: Ewout Hoorn, Erasmus MC

‘Personalized medicine’ bij niertransplantatie (T&I) 

Afgestemd gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen is van essentieel belang voor een optimale werking van het niertransplantaat en heeft mogelijk een gunstig effect op de bijwerkingen. Door verschillen tussen patiënten in zowel de afbraak van deze medicijnen als in de effecten ervan is het nodig om de dosering individueel af te stemmen.

Deze presentatie geeft inzicht in de huidige mogelijkheden om therapie op maat te realiseren en in nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Spreker: Dirk Jan Moes, LUMC

De draagbare kunstnier – stand van zaken (D&B)

Het concept van de draagbare kunstnier is gebaseerd op continue zuivering van een kleine hoeveelheid dialysaat met behulp van diverse technieken (waaronder binders en een enzym), zodat het dialysaat hergebruikt kan worden. In de afgelopen jaren zijn er prototypes ontwikkeld voor zowel hemodialyse als peritoneale dialyse.

Karin Gerritsen laat de resultaten zien van studies met deze prototypes in het laboratorium en bij proefdieren. Ook vertelt ze over verder onderzoek om de huidige prototypes van ca. 10 kg kleiner te maken en de mate van bloedzuivering verder te verbeteren.

Spreker: Karin Gerritsen, UMC Utrecht

Ronde 2, 12.00 – 12.45 uur

Wetenschappelijk bewijs: hoe kom je eraan? (IW) 

Het doel van ieder wetenschappelijk onderzoek is om zo betrouwbaar mogelijke informatie te vergaren. Toch komt het vaak voor dat onderzoeksresultaten een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Hoe dat komt en wat de gevolgen zijn, laat Jan van den Brand zien aan de hand van de resultaten van de MASTERPLAN-studie.

Daarnaast zijn de methoden om betrouwbare informatie te vergaren, zoals bloed of urine verzamelen of vragenlijsten afnemen, soms erg belastend voor de patiënt. Hoe houden wetenschappers in de opzet van wetenschappelijk onderzoek rekening met de belangen van de patiënt?

Spreker: Jan van den Brand, Radboudumc

Regeneratieve geneeskunde voor nierziekten – nieuwe nieren kweken (T)

Chronische nierschade is een veelvoorkomende aandoening. Een deel van de patiënten met chronische nierschade ontwikkelt nierfalen en wordt afhankelijk van dialyse of een donornier.

In Nederland bestaat er echter een groot tekort aan donornieren. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met chronische nierschade is daarom van groot belang. Regeneratieve geneeskunde kan hier uitkomst bieden. In haar presentatie vertelt Marije Koning over onderzoek dat is gericht op het kweken van mininiertjes uit stamcellen in het laboratorium.

Spreker: Marije Koning, LUMC

Actieve leefstijlbegeleiding (N&L)

Een gezonde leefstijl is voor iemand met een nierziekte belangrijk om de ziektelast te beperken en de kwaliteit van leven te verbeteren, zowel tijdens dialyse als na transplantatie. In het algemeen worden patiënten echter minder lichamelijk actief naarmate de nierziekte vordert. Samen met de nadelige effecten van de nierziekte zelf leidt dit vaak tot een verminderde fitheid en een toename in het risico op hart- en vaatziekten.

Daarnaast krijgen mensen met vergevorderde nierziekte veelal een streng eiwitbeperkt dieet voorgeschreven. Gerald Klaassen presenteert de eerste resultaten van een onderzoek naar de effecten van leefstijlbegeleiding na niertransplantatie.

Spreker: Gerald Klaassen, (UMCG)

Het zelfherstellend vermogen van de nier – hoe werkt dat? (T&I)

Heb je eenmaal nierschade dan zal die steeds erger worden. Op termijn zal ook de nierfunctie verminderen, doordat nieren zichzelf onvoldoende kunnen herstellen. Voor herstel van nierschade is het nodig dat cellen zichzelf repareren, of dat er nieuwe niercellen worden gemaakt. Het 'bouwplan' daarvoor ligt opgeslagen in ons erfelijk materiaal (genen).

Roel Bijkerk vertelt over onderzoek naar genen die betrokken zijn bij het herstel en de opbouw van cellen. De processen kunnen in de toekomst aangrijpingspunten vormen voor behandelingen om het zelfherstellend vermogen van de nier te versterken.

Spreker: Roel Bijkerk, LUMC

Hoe om te gaan met dure geneesmiddelen? Optimaal gebruikschema houdt zorg betaalbaar (D&B)

Eculizumab, het duurste medicijn in Nederland, is sinds enkele jaren de standaardbehandeling voor de ernstige nierziekte aHUS. De resultaten zijn veelbelovend, desondanks is er wereldwijd veel discussie over het gebruik van dit medicijn. Volgens de fabrikant kost eculizumab een half miljoen per patiënt per jaar en patiënten moeten het levenslang gebruiken, terwijl er weinig tot geen bewijs bestaat voor deze levenslange behandelduur.

De CUREiHUS studie laat ziet dat een korter behandelschema werkzaam, veilig én goedkoper is. Kioa Wijnsma presenteert de meest recente studieresultaten.

Spreker: Kioa Wijnsma, Radboudumc

Ronde 3, 13.30 – 14.45 uur

Zijn dierproeven nog nodig? (IW)

Studies met dieren helpen te begrijpen hoe ziekten ontstaan en hoe deze te behandelen of zelfs te voorkomen zijn. Daarnaast worden proefdieren ingezet om de werkzaamheid en veiligheid van mogelijke nieuwe geneesmiddelen te testen.

Maar dierproeven zijn omstreden. En soms is nieuw proefdieronderzoek niet nodig. Het is dan al voldoende om het bewijs dat beschikbaar is kritisch op een rijtje te zetten: een systematisch review. Merel Ritskes-Hoitinga vertelt hoe deze methode het aantal dierproeven kan verminderen en voordelen biedt voor onderzoek en patiënten.

Spreker: Merel Ritskes-Hoitinga, Radboudumc

Oud-voor-oud-transplantatieprogramma (T)

Is transplantatie nog wel wenselijk bij oudere dialysepatiënten die al geruime tijd wachten op een nier van een overleden donor? En wat is oud? Het Eurotransplant Senior Program (ESP), ook wel het ‘oud-voor-oud-programma’ genoemd, is ingevoerd vanwege het groeiende aantal oudere donoren en nierpatiënten in Europa. Binnen dit programma vindt transplantatie van nieren van oudere doneren naar oudere ontvangers plaats.

Hessel Peters Sengers vertelt meer over het programma en probeert antwoord te geven op de bovengenoemde vragen.

Spreker: Hessel Peters Sengers, AMC

Nierziekte en werk: een (on)mogelijke combinatie? (N&L)

Nierpatiënten ervaren vaak klachten die beperkingen opleveren op het werk. Meestal ontstaan deze klachten al tijdens de predialysefase. Behoud van werk is voor veel mensen belangrijk vanwege de sociale contacten, plezierige daginvulling en uitdaging. Verlies van werk heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van leven, het gevoel van eigenwaarde en leidt bovendien tot inkomensverlies.

Met het onderzoek CKD@Work (NierEnWerk) wordt vanuit verschillende perspectieven (o.a. patiënten en zorgprofessionals) informatie verzameld over de factoren die behoud van werk bevorderen of juist belemmeren.

Spreker: Sijrike van der Meij, UMCG

RegMed XB: nierziekten genezen (T&I)

In Nederland lijden miljoenen mensen aan een chronische aandoening zoals artrose, nierziekten of diabetes. Vaak richt de behandeling zich op de bestrijding van de symptomen.

Het samenwerkingsverband RegMed XB werkt aan genezing in plaats van symptoombestrijding voor deze patiënten. Regeneratieve geneeskunde gaat over het herstellen van beschadigde weefsels en organen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de capaciteit van het lichaam om zichzelf te genezen.

Jasper Boomker vertelt in zijn presentatie wat regeneratieve geneeskunde is en hoe RegMed XB werkt aan het dichterbij brengen van nieuwe oplossingen voor patiënten met chronische ziekten.

Spreker: Jasper Boomker, Nierstichting

Nierschade en gezondheid van het hart en vaatstelsel (D&B)

Een verminderde nierfunctie kan gevolgen hebben voor de algehele gezondheid. Vooral hart en bloedvaten lijken gevoelig voor nierschade. Dit kan worden veroorzaakt door een soms jarenlange blootstelling aan afvalstoffen die de nieren niet meer kwijt kunnen, of juist een tekort aan stoffen die gezonde nieren aanmaken.

Marc Vervloet vertelt over de intensieve samenwerking tussen universiteiten en ziekenhuizen om de link tussen nierschade en gezondheid van het hart en vaatstelsel te onderzoeken. Inzicht daarin biedt kansen om de gevolgen van nierschade te beperken, door zo vroeg mogelijk gerichte aanpassingen te doen in bijvoorbeeld dieetsamenstelling of preciezere keuzes van medicijnen.

Spreker: Marc Vervloet, VUmc

Ronde 4, 15.00 tot 16.15 uur

Klinisch onderzoek naar nierziekten – hoe lees je dat? (IW)

Naar de oorzaak en behandeling van nierziekten wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo is er laboratoriumonderzoek, maar ook klinisch onderzoek bij en met patiënten.

Op internet zijn veel voorbeelden te vinden van klinisch onderzoek bij patiënten met nierziekten, maar deze onderzoeken zijn niet altijd makkelijk te lezen. Zo gaat het al gauw over begrippen als 'multicenter prospectief observationeel onderzoek', 'gerandomiseerde studies', of 'statistische significantie versus klinische relevantie'. In deze interactieve presentatie worden dit soort begrippen besproken en worden voorbeelden gegeven.

Spreker: Friedo Dekker, LUMC

Betere matching bij transplantatie (T) 

Als vóór transplantatie beter bekend is welke donornier het beste bij de ontvanger past, dan is de kans op afstoting kleiner en de levensduur van de nier langer. Dit is voordelig voor de patiënt en maakt uiteindelijk de wachtlijst voor donornieren korter. Minder transplantatiepatiënten hebben immers een nieuwe nier nodig.

Het consortium PROCARE, een unieke samenwerking tussen alle Nederlandse transplantatiecentra, doet onderzoek naar die betere match tussen donornier en ontvanger. Wat onderzoekt het consortium precies? En wat zijn de eerste resultaten? 

Spreker: Laura Michielsen, UMC Utrecht

Bevolkingsonderzoek op eiwitverlies in de urine. De toekomst? (N&L)

Het aantal patiënten dat in Nederland dialyseert of leeft met een transplantatienier is de afgelopen jaren sterk gestegen. Momenteel gaat het al om meer dan 16.000 mensen. We moeten dan ook het roer omgooien om de toename in het aantal mensen dat nierfalen ontwikkelt te stoppen.

Een mogelijkheid is het invoeren van bevolkingsonderzoek op eiwitverlies in de urine. Eiwitverlies in de urine is vaak een teken van een nierziekte in een vroege fase, waarbij preventie van nierfunctie achteruitgang nog mogelijk is. In deze presentatie bespreekt Ron Gansevoort de mogelijkheden en voor- en nadelen van dergelijk bevolkingsonderzoek.

Spreker: Ron Gansevoort, UMCG

Kwaliteit van donororganen beoordelen en verbeteren (T&I)

Geregeld wordt een nier getransplanteerd die toch wordt afgestoten, maar ook worden nieren afgewezen die waarschijnlijk prima zouden hebben gefunctioneerd.

Cyril Moers vertelt over een methode waarmee vóór transplantatie objectief en betrouwbaar kan worden bepaald of een nier goed genoeg is. Daarnaast vertelt hij over een nieuwe methode om een beschadigde donornier nog vóór transplantatie te repareren.

Als deze methoden effectief blijken zullen er meer nieren beschikbaar komen voor transplantatie. Daarnaast zal de kans op een succesvolle transplantatie toenemen.   

Spreker: Cyril Moers, UMCG

Shuntrijping en kweekshunts (D&B)

Een goede vaattoegang is van cruciaal belang voor hemodialysepatiënten. Voor de meeste patiënten is een shunt de beste vaattoegang vanwege de relatief lage kans op infectie en lange levensduur. Bij veel patiënten rijpt de shunt echter niet voldoende en zijn aanvullende behandelingen nodig om de shunt goed functionerend te krijgen.

Joris Rotmans geeft een overzicht van de huidige behandelingen en ontwikkelingen om shuntrijping te bevorderen. Daarnaast vertelt hij meer over de het kweken van nieuwe bloedvaten als mogelijke vaattoegang in de toekomst.

Spreker: Joris Rotmans, LUMC

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor:

 • Verpleegkundig specialisten: 5 punten
 • Huisartsen: 4 punten

Accreditatie is aangevraagd voor maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en diëtisten.

Datum & tijd

13 oktober 2017, 10.00 – 17.15 uur

Locatie

Postillion Hotel
Kosterijland 8
Bunnik

Gratis toegang

Deelname aan de Wetenschapsdag is gratis. Wij vragen u wel zich vooraf aan te melden. Doe dat snel want het aantal plaatsen is beperkt! 

Aanmelden

De inschrijving voor de Wetenschapsdag is gesloten.

 
Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving