Bekijk de achtergrondfoto

Collectieve zorgverzekering VGZ voor NVN-leden

Gepubliceerd op 20 november 2017

Vanaf 1 januari heeft VGZ een collectieve zorgverzekering voor NVN-leden. Onze leden krijgen korting op de basis- en de aanvullende verzekeringen en u en uw gezinsleden worden gegarandeerd geaccepteerd!

VGZ heeft een webpagina gemaakt met alle informatie over de collectieve zorgverzekering voor NVN-leden: www.vgz.nl/nvn. U kunt daar ook uw premie berekenen en u aanmelden.

Let op

Wilt u zich aanmelden, vul dan bij de vraag ‘Wilt u zich collectief verzekeren?’ -> ‘Vind uw collectief’ in: Nierpatienten Vereniging Nederland (zonder trema) of nummer 87712207.

Voor wie?

De collectieve ziektekostenovereenkomst gaat in op 1 januari 2018 en alle NVN-leden kunnen deelnemen. Uw partner en kinderen (tot 18 jaar gratis) kunt u meeverzekeren.

De voordelen van een collectieve verzekering voor NVN-leden

  • 8% korting op de basisverzekering
  • 10% korting op aanvullende verzekeringen
  • Gegarandeerde acceptatie voor alle aanvullende verzekeringen, inclusief tandartsverzekering
  • Extra Vervangende Mantelzorg, verruimd preventie- en Mantelzorg Makelaar-budget bovenop de standaardvergoeding van de aanvullende verzekering
  • Vergoeding van PEPP4ALL: training voor mensen met een chronische ziekte en hun partners, gericht op acceptatie en het bevorderen van zelfredzaamheid (meer over PEPP4ALL volgt binnenkort).
  • Vergoeding van contributie lidmaatschap NVN

Overstappen

Als u al verzekerd bent bij VGZ, dan kunt u eenvoudig overstappen naar de collectieve zorgverzekering. VGZ kan eventueel uw huidige verzekering opzeggen.

Meer over kiezen voor een zorgverzekering

De Patiëntenfederatie biedt ondersteuning bij het kiezen van een zorgverzekering met o.a. een test en een informatiegids. Alle informatie vindt u op de pagina Zorgverzekering kiezen van de Patiëntenfederatie 


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
  • Bezoek onze themadagen
  • Ontmoet lotgenoten
  • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
  • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving