Geef uw mening


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN zet zich in voor de belangen van mensen met een nierziekte, hun naasten en donoren. Om dat goed te kunnen doen, moeten wij weten wat voor hen belangrijk is. Welke onderwerpen leven er onder nierpatiënten? Moeten wij een project over een bepaald onderwerp starten? Of gaan lobbyen bij de overheid of zorgverzekeraars? Om de mening van nierpatiënten te peilen hebben wij een online panel: NierpatiëntenPerspectief online (NP online).

Hoe werkt NP online?

  • Nierpatiënten, hun naasten of nierdonoren kunnen zich aanmelden op www.nponline.nl.
  • U hoeft geen lid van de NVN te zijn.
  • Deelnemers aan NP online ontvangen gemiddeld één of twee enquêtes per maand.
  • Soms sturen wij ook oproepen om mee te doen aan groepsinterviews.
  • Hebt u geen tijd of geen ervaring met een specifiek onderwerp? Dan kunt u ook een keer niet meedoen.
  • De NVN gebruikt de verzamelde, anoniem gemaakte meningen en ervaringen bij tal van activiteiten: de ontwikkeling van medische richtlijnen, producten en diensten voor onze achterban, het voeren van lobby, etc. 

Doe mee!

Helpt u mee de zorg- en dienstverlening voor nierpatiënten te verbeteren? Meld u aan bij NP online: www.nponline.nl.

Voor onderzoekers

Doet u onderzoek voor nierpatiënten, hun naasten en/of donoren? Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van NP online. Neem contact met ons op via internetpanel@nvn.nl.