Word donateur


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Staat u achter het werk van de NVN, maar wilt u geen lid worden? U kunt ons ook steunen met een eenmalige of periodieke gift. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Aftrekbaar van inkomstenbelasting

De NVN is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift als aftrekpost kunt opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting (IB). 

Bankgegevens

Wilt u ons steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:

Rabobank NL 87 RABO 0123 0025 40
BIC/SWIFT RABONL2U

Vermeld er a.u.b. bij dat het om een donatie gaat.

 

Bekijk ook