Bekijk de achtergrondfoto

Medicijnen

De NVN-Medicijnwijzer beschrijft de meest voorgeschreven medicijnen die gebruikt worden door patiënten die nog geen nierfunctievervangende behandeling hebben, patiënten die dialyseren en patiënten die een niertransplantatie gehad hebben. De medicijnen worden kort beschreven: hoe werken ze, wanneer worden ze voorgeschreven (indicatie) en wat zijn moge­lijke bijwerkingen. Ook worden zowel stofnamen als eventuele merknamen vermeld.

Eerste uitgifte

Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt of als u voor het eerst in 12 maanden weer nieuwe medicijnen ophaalt, krijgt u bij de apotheker extra zorg bij deze zogenaamde eerste uitgifte. Daarbij controleert de apotheker bijvoorbeeld of u ook andere medicatie gebruikt en of die combinatie mogelijk is, geeft hij/zij schriftelijke informatie mee en geeft een toelichting. Hiervoor wordt 6 euro in rekening gebracht.

Bijwerkingen

Als de bijwerkingen van de medicijnen die u krijgt voorgeschreven ernstig zijn, of als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts of de apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in de bij­sluiter genoemd staan. Geef bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan ook door aan Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum (www.lareb.nl).

Nierfunctie en medicatie

Bij een verminderde nierfunctie neemt de kans op bijwerkingen toe en kan nierschade ontstaan of verergeren. Sommige medicijnen zijn zelfs niet toegestaan bij mensen met een slechte nierfunctie. Het is dus belangrijk dat uw arts en apotheker hiervan op de hoogte zijn, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij de keuze en dosering van het medicijn. Uw nierfunctie wordt alleen met uw toestemming ook doorgegeven aan de apotheker. Wilt u dat uw apotheker kan controleren of uw medicijnen bij uw nierfunctie passen, geef uw apotheker dan toestemming om de nierfunctie op te vragen bij uw arts. Of vraag uw arts de nierfunctie door te geven aan uw apotheker. Toestemming geven kan mondeling.

Antibiotica, pijnstillers en contrastvloeistof: let op!

Als u chronische nierinsufficiëntie hebt en u krijgt antibiotica of pijnstillers voorgeschreven, vraag uw arts dan naar de eventuele gevolgen hiervan voor uw nieren. Wees ook voorzichtig met pijnstillers die vrij verkrijgbaar zijn bij bijvoorbeeld de drogist. Neem met uw arts alle medicijnen door die u slikt. Soms moet u in het ziekenhuis een onderzoek met contrastkleurstof ondergaan. Contraststof kan echter de nieren beschadigen. Zoek daarom uit of er alternatieve methoden zijn.

Hou overzicht

Vaak slikken nierpatiënten veel verschillende soorten medicijnen. Het is erg belangrijk om alle medicijnen te slikken zoals de arts die heeft voorgeschreven. Hieronder volgen enkele tips om het overzicht te houden:

 • Maak gebruik van een pillendoos die u iedere week vult met de te nemen medicijnen voor die week, of:
 • Vraag aan u apotheek of deze uw medicijnen voor u kan verpakken in een medicijnrol. Hierin zitten uw medicijnen verpakt in zakjes, voor elke keer dat u ze op een dag moet innemen.
 • Draag altijd een actueel medicatie-overzicht bij u, van de geneesmiddelen die u slikt. Dit kan handig zijn in onverwachte situaties. U kunt aan uw apotheker een uitdraai van uw medicatie-overzicht vragen.
 • Hou uw apotheker altijd goed op de hoogte van welke geneesmiddelen u gebruikt. Geef wijzigingen snel door. Geef ook vrij verkrijgbare middelen aan de apotheker door, zoals pijnstillers, vitamines en homeopathie.
 • Haal uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek.
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee bij een doktersbezoek (huisarts, specialist), zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.
 • Bent u 65 jaar of ouder en slikt u meer dan vijf verschillende medicijnen? Dan kunt u jaarlijks met een medewerker van de huisartsenpraktijk of de apotheek uw medicijngebruik bespreken. Dit noemt men ook wel een medicatiebeoordeling.
 • Patiëntenfederatie Nederland heeft een 'zorgzine' samengesteld voor mensen die verschillende medicijnen gebruiken: Veel medicijnen.

Elektronisch uitwisselen van uw medicatiegegevens

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) kunnen huisartsen, apothekers en specialisten uw medische gegevens uitwisselen. Zij mogen deze gegevens echter niet zomaar beschikbaar stellen. Daarvoor moet u bij ieder van deze zorgverleners apart toestemming hebben geven.

Het beschikbaar zijn van uw medicatiegegevens kan belangrijk zijn als u als patiënt een onbekende arts, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt, bijvoorbeeld tijdens een weekendje weg of op vakantie. In dat geval heeft de dienstdoende zorgverlener direct de beschikking over uw actuele medicatiegegevens. In de toekomst worden deze gegevens uitgebreid met labgegevens (bijvoorbeeld bloedwaarden). Zo kunnen een teveel aan medicatie of bijwerkingen worden voorkomen.

U kunt voor uzelf besluiten of u deze toestemming wilt geven aan de desbetreffende zorgverleners.

Meer informatie over het uitwisselen van gegevens via het LSP.

Transplantatie en medicatie

Indien u getransplanteerd bent, is het belangrijk dat u steeds hetzelfde medicijn slikt, om risico op afstoting te voorkomen. Tenzij uw specialist besluit om op een ander middel over te gaan. Wees er bij de overhandiging bij de apotheek dan ook steeds alert op dat u daadwerkelijk hetzelfde medicijn ontvangt.

Vergoeding

Welke medicijnen vergoed worden vanuit de basisverzekering, of er nadere voorwaarden bij zijn geformuleerd, of u moet bijbetalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed kunt u terugvinden op de website medicijnkosten.nl van het Zorginsituut Nederland.

Lees meer


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving