Bekijk de achtergrondfoto

Onderzoek en diagnose

Er zijn verschillende onderzoeken om de nierfunctie vast te stellen. Die worden ook gedaan om de oorzaak van nierschade vast te stellen.

Bloedonderzoek

Om vast te stellen hoe goed de nieren werken, vindt er bloedonderzoek plaats. Het bloed wordt met name onderzocht op creatinine en ureum. Creatinine is een afvalproduct van de spieren, ureum komt vrij bij de afbraak van eiwit. Gezonde nieren zuiveren deze stoffen uit het bloed en scheiden ze af in de urine. Te hoge waardes in het bloed zijn een aanwijzing voor nieren die minder goed werken.

Onderzoek van urine

Er vindt ook onderzoek plaats naar eiwit in de urine. Normaal gesproken zit er geen eiwit in de urine. Als de urine wel eiwit bevat, kan dit een aanwijzing zijn voor verminderde nierfunctie.

Echo

Met een echo kan de structuur van organen in beeld worden gebracht. Dat gebeurt via geluidsgolven. Deze zijn niet te horen en niet te voelen. De echo geeft een beeld van de anatomie van de nier en de doorbloeding. Als de nieren langere tijd niet goed werken, worden ze kleiner (schrompelnieren). Dit is ook op een echo te zien.

CT-scan

Bij een CT-scan worden afbeeldingen gemaakt van een deel van het lichaam, bijvoorbeeld van de nieren (CT betekent: computertomografie). Een röntgenbuis draait om het betreffende deel van het lichaam en maakt zo heel gedetailleerde dwarsdoorsnedes.

Nierbiopsie

Bij een nierbiopsie wordt met een naald een klein stukje nierweefsel weggehaald. Dit gebeurt onder verdoving. Het weggehaalde weefsel wordt in een laboratorium onderzocht. Met een nierbiopsie kan worden aangetoond of er nierschade is en hoe omvangrijk die schade is. Het advies is om na een biopsie een aantal uren rust te houden. Het ziekenhuis zal u hierover informeren.

Lees meer


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
  • Bezoek onze themadagen
  • Ontmoet lotgenoten
  • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
  • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving