Bekijk de achtergrondfoto

Predialyse

Predialyse is de fase die voorafgaat aan de dialyse, als de nieren nog maar voor ongeveer 20% werken. Als de nierfunctie rond de 10% is, het noodzakelijk dat het bloed kunstmatig gezuiverd wordt. U moet dan gaan dialyseren.

Hoelang de predialysefase duurt, verschilt van patiënt tot patiënt. Sommigen moeten na een half jaar al dialyseren, bij anderen duurt het nog wel 6 tot 8 jaar. Het gemiddelde is 1,5 jaar. Het is ook mogelijk dat de predialysefase in zijn geheel wordt overgeslagen. De nierfunctie is dan zo snel achteruit gegaan, dat al meteen met dialyse moet worden begonnen.

Overigens is de naam predialyse niet altijd terecht; niet iedereen gaat uiteindelijk dialyseren. Het is ook mogelijk dat gekozen wordt voor preëmptieve transplantatie. Dat is een niertransplantatie vóórdat dialyse noodzakelijk is. Preëmptieve transplantatie kan alleen als een levende donor bereid is diens nier aan u af te staan. U kunt namelijk pas op de wachtlijst van een nier van een overleden persoon komen als u begonnen bent met dialyseren.

Behandeling

In de predialysefase is de behandeling gericht op het zo lang mogelijk uitstellen van de dialyse, oftewel op het behoud van de nierfunctie. Dit kan door gezond te leven, een dieet te houden en het gebruik van medicijnen. U wordt in de daarbij begeleid door een internist/nefroloog, dialyseverpleegkundige, diëtist en/of medisch maatschappelijk werkster.

De NVN heeft de brochure Medicijnwijzer voor nierpatiënten uitgegeven. Daarin worden de meest gebruikte medicijnen beschreven.

Verandering van levensstijl

Een deel van de begeleiding heeft betrekking op een gezonde levensstijl: bewegen, gezond leven, en verandering van dieet. Sommige nierpatiënten slagen er daarmee in de start van de dialyse uit te stellen. Dat is belangrijk: dialyse is op een gegeven moment weliswaar onvermijdelijk om in leven te blijven, het heeft ook nadelen en schadelijke neveneffecten.

Keuze voor behandeling

In de predialysefase krijgt u ook informatie over de keuze die u (wellicht) zult moeten maken voor een bepaalde behandeling als de dialysefase is aangebroken.

Wilt u peritoneale dialyse, hemodialyse, thuishemodialyse? Of wilt u vóór de start van de dialyse al preëmptieve transplantatie?  De nefroloog zal de verschillende behandelingen met u bespreken. Soms zijn er medische redenen waarom de ene behandeling wel of niet kan. Als die er niet zijn, kunt u in overleg met uw naasten de behandeling kiezen die het beste past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Natuurlijk kunt u met uw nefroloog al uw vragen bespreken. Ook organiseren veel dialysecentra voorlichtingsavonden.

Verder biedt de NVN informatie en ondersteuning, via deze website en op onze themadagen. Met uw persoonlijke vragen kunt u terecht bij STAP, ons Steun- en adviespunt, Mail een lotgenoot, de Luistertelefoon en het forum

Knelpunten en eigen oplossingen

In een achterbanraadpleging over het thema Zelfhulp en Eigen oplossingen uit 2006 zijn de knelpunten in de verschillende fasen van de nierziekte en eigen oplossingen geformuleerd.

    Knelpunten predialyse

 • Steeds zieker en moeër worden.
 • Bij korte of geen predialyse: weinig tijd om info te verwerken en zelf keuze dialyse te maken, hectiek in ziekenhuis, het overvalt je.
 • Bij comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes met risico op nierschade): slechte voorlichting over dialyse door internisten, te late doorverwijzing naar nefroloog zodat nierfunctie onnodig verslechtert.

    Oplossingen predialyse

 • Minder gaan werken.
 • Wel contact houden met het werk, op therapeutische basis werken.
 • Bij korte of geen predialyse: goede informatie nierproblemen, keuze dialyse, redenen vochtbeperking, meer uitleg zonder ingewikkelde termen door verpleegkundigen aan het bed om de hoeveelheid info in korte tijd te kunnen verwerken.
 • Bij langere predialyse: praten met mensen die HD en PD doen, voorbeelden zoeken, zorg voor een klankbord om u heen van familie en vrienden.
 • Bij comorbiditeit: preventief starten met dieet, zelf alert zijn bijvoorbeeld op het creatininegehalte als u al langer onder controle bij internist staat.

Lees meer


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving