1,3 miljoen euro voor nieronderzoek


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 08 april 2021

Zes talentvolle jonge onderzoekers krijgen Nierstichting-subsidie voor hun wetenschappelijke onderzoek. De subsidie bedraagt in totaal bijna 1,3 miljoen euro en is mede mogelijk dankzij deelnemers aan de VriendenLoterij. Dat berichtte de Nierstichting vandaag.

De aanvragen zijn in samenwerking met patiënten en wetenschappers beoordeeld. De zes gehonoreerde onderzoeksvoorstellen gaan over verschillende thema’s binnen de nefrologie. Ze worden op dit moment opgestart en vinden de komende jaren plaats. Hieronder korte informatie over elk project en een link naar meer informatie bij de Nierstichting.

DNA repareren van patiënten met Syndroom van Alport

Nefroloog in opleiding Siebe Spijker (LUMC) gaat onderzoek doen naar een mogelijke gentherapie voor het Syndroom van Alport, een erfelijke ziekte waar nog geen gerichte behandeling voor bestaat. Patiënten krijgen klachten aan hun nieren, oren en soms ogen. Uiteindelijk krijgen veel mensen nierfalen waarbij ze zijn aangewezen op een niertransplantatie of dialyse. De oorzaak van het Syndroom van Alport zit in een afwijking van een specifiek gen. Spijker wil de mogelijkheden onderzoeken om de afwijking in het DNA te repareren.

Lees meer op nierstichting.nl

Donornieren voor transplantatiepatiënten met veel antistoffen

Medisch bioloog Gonca Karahan (LUMC) ontvangt een van de beurzen voor haar onderzoek om beter te kunnen voorspellen welke transplantatiepatiënten te maken gaan krijgen met een afstootreactie. Daarvoor volgt ze twintig nierpatiënten die veel antistoffen hebben (zij zijn hoog-geïmmuniseerd). Tien daarvan ondergaan een desensibilisatiebehandeling om de antistoffen die ze tegen de ontvanger hebben, te verwijderen. De andere tien staan op de wachtlijst voor een postmortale donornier. Ze volgt deze patiënten voor en tijdens de desensibilisatiebehandeling en de transplantatie. En ze gaat in bloedmonsters kijken naar de aanwezigheid van bepaalde afweercellen.

Lees meer op nierstichting.nl

Voorspellingsmodellen op basis van wat de patiënt belangrijk vindt

Econometrist Merel van Diepen (LUMC) krijgt een van de beurzen voor haar onderzoek naar modellen die kunnen voorspellen wat nierpatiënten te wachten staat. Ze werkt daarom aan modellen die goed kunnen voorspellen hoe de ziekte van een nierpatiënt zich zal ontwikkelen maar ook hoe de patiënt zelf zich na verloop van tijd kan voelen. Het gaat dan niet zozeer om de ‘harde’ uitkomsten, zoals wanneer met dialyse moet worden gestart of zelfs wanneer iemand zal overlijden. Van Diepen wil juist naar de zachtere uitkomsten kijken als kwaliteit van leven en de totale symptoomlast omdat patiënten dat belangrijk vinden.

Lees meer op nierstichting.nl

Zelfherstellend vermogen van de nier stimuleren

Medisch bioloog Roel Bijkerk (LUMC) gaat onderzoek doen naar het zelfherstellend vermogen van de nier. Als mensen eenmaal nierschade hebben, kan de schade niet meer beter worden. Recent zijn er steeds meer signalen dat de nier wel degelijk een vermogen in zich heeft om te herstellen. Bijkerk vermoedt dat sommige medicijnen hier invloed op hebben. Met name bepaalde diabetes-medicijnen lijken een beschermende werking op de nier te hebben.

Lees meer op nierstichting.nl

Een nieuw celmodel om medicijnen tegen cystenieren te testen

Medisch bioloog Laura Louzao Martinez (LUMC) krijgt subsidie voor haar onderzoek naar een nieuw celmodel om medicijnen voor cystenieren te testen. Ze wil voor deze erfelijke ziekte een nieuw model ontwikkelen op een chip. Dit model is een 3D-model waarin de cellen in een buisvorm groeien met de stroming van vloeistof. Dat bootst meer de situatie van het nierbuisje na. Ze kan er meerdere cellen aan toevoegen en wil er kansrijke medicijnen in testen.

Lees meer op nierstichting.nl

Op zoek naar een gerichte behandeling voor zeldzame nierziekte C3G

Medisch bioloog Marloes Michels (Radboudumc) ontvangt subsidie voor haar onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met de zeldzame nierziekte C3G. Dat doet ze door allereerst bloedmonsters van patiënten waarmee ze onderzoek doet te verdelen naar de verschillende oorzaken van de ziekte. C3G is een verzamelnaam voor een groep zeldzame nierziektes waarbij een deel van het afweersysteem is ontregeld. Er is momenteel geen gerichte behandeling voor. Ongeveer vijftig procent van de patiënten wordt binnen tien jaar na de diagnose afhankelijk van dialyse of transplantatie. Na een niertransplantatie is de kans groot dat de ziekte terugkomt.

Lees meer op nierstichting.nl