23 sept: training 'Beoordelen van onderzoek' voor nieuwe patiënt-beoordelaars

Gepubliceerd op 12 september 2017

Wij zijn op zoek naar nierpatiënten die willen meedenken over onderzoek. Dit kan op verschillende manieren:

  • U wordt eens in de zoveel tijd uitgenodigd om in gesprek te gaan met een onderzoeker of om een onderzoeksvoorstel van feedback te voorzien.
  • U sluit zich aan bij de groep patiënt-beoordelaars van de NVN. De feedback van deze groep wordt meegewogen bij het toewijzen van subsidie voor onderzoeken, dit gaat bijvoorbeeld om financiering via de Nierstichting.

Volg de training op 23 september

We geven een training over het beoordelen van onderzoek door patiënten op zaterdag 23 september 2017. Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die zich in willen zetten als patiënt-beoordelaar.

Hebt u interesse of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Wanda Konijn: konijn@nvn.nl.