Apotheken krijgen nieuwe voorraden zelftesten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 21 maart 2022

Het ministerie van VWS voorziet groothandels - en via de groothandel de Nederlandse apotheken - opnieuw van voorraden zelftesten. Dat betekent dat kwetsbare patiënten weer pakketten met gratis testen kunnen aanvragen in de apotheek. Dat meldt de KNMP in een brief aan haar leden.

In plaats van 25-stuksverpakkingen ontvangen de apotheken nu 10-stuksverpakkingen van hun groothandels. De verpakkingen met 25 stuks zijn naar verwachting vanaf april weer leverbaar. Mogelijk krijg je dus tijdelijk twee 10-stuksverpakkingen mee in plaats van 25-stuks verpakkingen.

Sinds de zomer van 2021 kunnen apotheken deze pakketten verstrekken aan mensen die - met oog op hun kwetsbare gezondheid - hun netwerk tot een minimum hebben beperkt, en de testen gebruiken om een mantelzorger of gezinslid zich te laten testen.

Concreet gaat het om mensen die in langdurige thuisisolatie zitten en vallen onder één van de volgende groepen:

  • transplantatiepatiënten,
  • nierpatiënten die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva,
  • dialysepatiënten.

Verlengd in 2022

Formeel liep de regeling met de PBM-pakketten af op 31 december 2021, maar minister Kuipers (VWS) gaf in januari 2022 aan dat de aanwezige voorraad nog mag worden verstrekt. Die voorraad is nu dus opnieuw aangevuld. Er vinden momenteel gesprekken plaats over verlenging van de regeling.