Bestuursverkiezing NVN, kom stemmen!

Gepubliceerd op 28 maart 2017

De Tweede Kamer verkiezingen zijn afgerond. De kabinetsformatie is begonnen. Hier hebt u geen invloed meer op. U hebt wel invloed op het beleid en het bestuur van de NVN, daar hoeft u niet vier jaar voor te wachten.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering  (ALV) van 21 april wordt gestemd over nieuwe bestuursleden.

Alle NVN-leden zijn van harte uitgenodigd om te komen stemmen, maar kunt u ook nog aanmelden als bestuurslid. Nieuw bloed in het bestuur is voor een actieve vereniging als de NVN een voorwaarde voor vernieuwing en verbetering.

Wilt u zich aanmelden als kandidaatbestuurslid, stuur dan een kort CV aan het bestuur van de NVN, per post (Postbus 284, 1400 AG Bussum), maar bij voorkeur per e-mail (zijlstra@nvn.nl). Doe dit uiterlijk 3 april.

Met name vrouwen en jonge leden worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Meerjarenbeleidsplan

Er wordt op de ALV van de NVN ook gestemd over het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zeg maar ons regeerakkoord met u. Leggen we de goede accenten? Waar gaan we mee door? Wat moet nieuwe/meer aandacht krijgen? Tijdens de najaars-ALV (november 2016) hebben we u hier al over bevraagd. Is wat u gezegd heeft voldoende verwerkt in het nieuwe plan? We gaan u in een arena (denk aan het Lagerhuis) vragen hierop te reageren.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

In het formele gedeelte van de ALV wordt besproken hoe we het afgelopen jaar als vereniging hebben gepresteerd (jaarverslag en jaarrekening 2016) en wordt uw goedkeuring hierover gevraagd.

Tijd & plaats

Vrijdag 21 april 2017. Let op: de ALV is deze keer op vrijdag!

Locatie

Cultuur- en Congrescentrum Antropia
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
3972 LA  Driebergen

Aanmelden ALV

{formulier:536}