Campagne Betaalbare medicijnen

Gepubliceerd op 07 maart 2017

De toegankelijkheid van medicijnen is in het geding door stijgende medicijnprijzen. De Nierstichting en de NVN steunen daarom de campagne ‘Our Medicines, Our Right’ voor betaalbare medicijnprijzen in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. 12 betrokken organisaties roepen burgers op een petitie te ondertekenen waarin het volgende kabinet wordt aangespoord zorg te dragen voor toegankelijke en betaalbare medicijnen.

De campagne Our Medicines, Our Right is een initiatief van Health Action International (HAI), een niet-gouvernementele organisatie die zich volledig richt op het versterken het geneesmiddelenbeleid ten behoeve van de volksgezondheid. De politiek wordt opgeroepen te zorgen voor meer transparantie in prijsvorming van de medicijnen, en farmaceutische bedrijven te verplichten inzicht te geven in de daadwerkelijke kosten van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Deze zijn nu geheim om hoge prijzen te kunnen rechtvaardigen. De medische innovatie, die grotendeels door de belastingbetaler wordt betaald, moet resulteren in toegankelijke en betaalbare medicijnen die tegemoetkomen aan behoeften van de patiënten. Op deze manier betalen we niet dubbel voor de medicijnen.

Nierpatiënten geconfronteerd met dure medicijnen

Mensen met de zeldzame nierziekte aHUS kennen het probleem van ontoegankelijke medicijnen. Het medicijn eculizumab is extreem duur, maar is het enige medicijn dat werkt bij aHUS. De aanvraag om eculizumab op te nemen in de basispakket van de zorgverzekering was in eerste instantie afgewezen door Zorginstituut Nederland. Het Radboudumc is een onderzoek gestart naar de werkzaamheid van het middel bij minder intensief gebruik; het advies van de producent is levenslang gebruiken. Artsen en patiëntenverenigingen, waaronder de NVN, nemen deel aan dit onderzoek.