Contributie via automatische incasso

Gepubliceerd op 09 maart 2017

Eind februari hebben wij al onze leden per brief verzocht een doorlopende automatische incasso af te geven voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie. De brief was qua inhoud onvolledig en daardoor overviel de toon u wellicht. Hiervoor onze excuses. Hieronder volgt wat nadere uitleg:

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2015 is akkoord gegeven voor het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie. Een machtiging voor het incasseren van lidmaatschapsgeld bespaart veel geld en mankracht: dat is de reden waarom ‘automatische incasso’ op de vergadering aan de orde is gesteld.
  • De afgegeven automatische incasso’s zijn, indien gewenst, altijd stop te zetten en als er ongewenst een afschrijving heeft plaatsgevonden, kunt u dat altijd terugdraaien via uw bank.
  • Op de weg naar het realiseren van de automatische incasso’s waren er nogal wat hobbels die genomen moesten worden. Dat heeft met de bank te maken (niet iedereen mag zomaar automatisch incasseren), met de verandering van ons systeem van ledenadministratie en met de combinatie van deze twee. Hierdoor hadden wij eerst begin 2017 alles hiervoor op de rit.
  • Uw machtiging kan alleen gebruikt worden voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie aan onze vereniging. Voor het jaar 2017 is deze vastgesteld op €26,50 en voor partnerleden op €13,25. Dat is waar u ons voor machtigt en nergens anders voor.
  • Als u instemt met de automatische incasso ontvangt u, zoals u gewend bent, begin april een factuur. Hierop staat vermeld wanneer wij voornemens zijn de contributie af te schrijven. Voor 2017 zal dit rond of op 26 mei zijn. U houdt dus gewoon overzicht en een document voor uw administratie. En u heeft het gemak dat u zelf geen betalingshandelingen hoeft te verrichten.
  • Het is niet verplicht een automatische incasso af te geven. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u dat aangeven op het formulier dat u eerder hierover heeft ontvangen. U kunt dat terugsturen in de bijbehorende antwoordenveloppe. Zoals eerder aangegeven, scheelt het veel geld en tijd als u wél toestemming geeft. Maar mogelijk zijn er voor u goede redenen om anders te besluiten, dat staat u uiteraard vrij.

We bedanken u alvast voor uw medewerking.