DCG organiseert informatieavonden over dialyse


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 04 april 2019

In april 2019 organiseert Dialyse Centrum Groningen (DCG) in samenwerking met het UMCG informatieavonden over dialyse en transplantatie. Nierpatiënten kunnen zich interactief laten informeren over alle dialysebehandelingen op het centrum en thuis.

We stellen de informatieavonden open voor alle nierpatiënten in Noord-Nederland zodat patiënten zich in een vroeger stadium van de nierziekte kunnen laten informeren. Dit geeft ze meer tijd om een weloverwogen keuze te maken als dialyse eenmaal nodig is.

Buikspoeling of hemodialyse

De keuze voor een dialysebehandeling is niet gemakkelijk. Dialyse is een ingrijpende behandeling, waar patiënten vaak tegenop zien. De bijeenkomsten in Groningen bieden een volledig overzicht van de mogelijke dialysebehandelingen en de verschillen daartussen.

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine, een kunstnier, een shunt (toegang tot de bloedbaan) en spoelvloeistof. Bij buikspoeling zuivert een spoelvloeistof in de buikholte het bloed van afvalstoffen. Deze vloeistof moet regelmatig verwisseld worden.

Aandacht voor thuisbehandelingen

Beide behandelvormen kunnen in de thuissituatie plaatsvinden. De patiënt en vaak ook de partner krijgen dan eerst een training op het Dialyse Centrum Groningen. Wetenschappelijk onderzoek stelt dat thuisdialysebehandelingen een positief effect hebben op de gezondheid. Dit komt doordat vaak ’s nachts of vaker gedialyseerd wordt. Afvalstoffen kunnen dan op een minder intensieve manier uit het lichaam worden verwijderd. Daarnaast scheelt deze behandeling de patiënt reistijd en kan hij of zij de dialyse flexibeler in het leven inpassen.

Opgave en meer informatie

Tijdens de bijeenkomsten zijn naast zorgverleners ook patiënten aanwezig die vertellen over hun ervaringen met dialyse. Patiënten met een chronische nierziekte kunnen zich aanmelden voor de informatieavonden op woensdag 10, 17 en 24 april via www.dcg.nl/avonden.