Een jaar VN-verdrag handicap, hoe staan we ervoor?

Gepubliceerd op 11 december 2017

Vorige zomer is het VN-verdrag inzake de rechten van gehandicapten in werking getreden. Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens de eerste jaarlijkse rapportage uitgebracht waarin ze beschrijft hoe het staat met de uitvoering van het verdrag.

Het College heeft knelpunten in kaart gebracht op het gebied van toegankelijkheid, mobiliteit, onderwijs, arbeid en zelfstandig wonen.

Ook doet ze aanbevelingen aan het kabinet. Het is hard nodig dat die opgepakt worden, want mensen met een chronische ziekte of handicap staan nog te vaak buiten de maatschappij.

Lees meer op de website van Ieder(in): College maant kabinet tot actie