Ervaringskennis versterkt eigen regie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 20 mei 2019

De eigen rol en inbreng van de patiënt bij het nemen van beslissingen over de eigen zorg en behandelingen groeit gestaag en telt steeds meer mee. De (verwachte) impact van deze beslissingen op het leven is voor elke individuele patiënt van groot belang.

Als NVN vinden we dat niet alleen heel wezenlijk, we proberen met diensten, producten en samenwerking daarin veel voor elkaar te krijgen. Hoe we dat het afgelopen jaar hebben gedaan, kunt u lezen in ons Jaarverslag 2018.

Financiële verantwoording leggen we af in de Jaarrekening 2018.  

Jaarverslag NVN 2018