Financiële steun voor studenten

Gepubliceerd op 02 maart 2020

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Maar voor mij is dat door mijn nierziekte niet haalbaar. Nu heb ik gehoord dat er voor studenten met een chronische ziekte financiële ondersteuning bestaat. Klopt dat?

Ja dat klopt, we noemen dit ‘individuele studietoeslag’. Dit is een financieel steuntje in de rug en gaat om een inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperkingen structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

De individuele studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald en wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen.

De uitvoering van de individuele studietoeslag ligt bij gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten nu zelf de hoogte van de studietoeslag bepalen en de aanvraagprocedure vormgeven. De hoogte en de aanvraagprocedure van deze toeslag verschillen nu per gemeente.

Door een wetswijziging per 1 januari 2021, is de hoogte van de studietoeslag straks overal hetzelfde. Daarnaast zullen ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken.

Voorwaarden individuele studietoeslag 2020

Bij toekenning hiervan telt niet alleen je financiële situatie mee, de volgende voorwaarden zijn ook van toepassing:

• Je woont in de gemeente waar je de aanvraag indient;
• Je bent ouder dan 18 jaar;
• Er moet zijn vastgesteld dat je niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden hebt om te kunnen werken;
• Je hebt recht op een uitkering volgens de wet studiefinanciering 2000 of recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
• Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens die geldt bij het aanvragen van een bijstandsuitkering (voor een alleenstaande is dat in 2020: € 6.225. Voor een alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden: € 12.450,-. 

Vragen over leven met een nierziekte

Steun- en adviespunt (STAP)

Hebt u vragen over scholing, werk, verzekeringen, belastingen, financiën, wettelijke regels of voorzieningen? Of hebt u een kind met een nierziekte en vragen over hulp bij sociaal-emotionele problemen, onderwijsvoorzieningen, ziekenhuizen / dialysecentra en lotgenotencontact? Neem dan contact op met STAP of bekijk de veelgestelde vragen aan STAP.

Luistertelefoon

Bij de Luistertelefoon zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met een nieraandoening te leven: ze zijn zelf nierpatiënt of de partner of ouder van iemand met een nierziekte. Ze bieden u een begripvol, luisterend oor en beantwoorden desgewenst allerhande vragen.