Geen herkeuringen meer

Gepubliceerd op 07 oktober 2019

Het kabinet wil onnodige regelgeving in de zorg tegengaan en jaarlijkse herkeuringen voor mensen met een chronische aandoening afschaffen. Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandeld arts voldoende.

De zorgverzekeraars gaan een lijst opstellen met aandoeningen die onder de nieuwe regeling vallen. We houden u op de hoogte van de consequenties voor mensen met nierproblemen.

Lees meer